Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 27/08/2019-08:45:00 AM
Số ký hiệu: 63/NQ-CP
Ngày ban hành: 26/8/2019
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Nghị quyết Ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ


File đính kèm:
63_NQ-CP_BaiboQHSP.pdf
    Tổng số lượt xem: 279
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa