Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 03/06/2019-16:14:00 PM
Số ký hiệu: 35/2018/QH14
Ngày ban hành: 29/11/2018
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch


File đính kèm:
8c48dbcb-55e2-4ad3-98d1-bcb1576152ab.doc
    Tổng số lượt xem: 275
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa