Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 03/06/2019-16:15:00 PM
Số ký hiệu: 28/2018/QH14
Ngày ban hành: 15/06/2018
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch


File đính kèm:
f0c62947-436b-4690-a298-0f56fa58f1f3.pdf
    Tổng số lượt xem: 259
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa