Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 03/06/2019-17:16:00 PM
Số ký hiệu: 380/ BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành: 19/01/2018
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Về việc ý kiến đối với phê duyêth các quy hoach trong thời gian đến khu Luật quy hoạch có hiệu lực


File đính kèm:
8f395029-6c83-493b-a486-3a8389c1ff89.pdf
    Tổng số lượt xem: 54
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa