Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/06/2019-09:15:00 AM
Số ký hiệu: 2243/SKHĐT-THQH
Ngày ban hành: 30/11/2018
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bắc Giang Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộcđối tượng quyđịnh tạiđiểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch


File đính kèm:
Rà_soát_QH_bãi_bỏ_-_UBND_Tỉnh_Bắc_Giang.pdf
    Tổng số lượt xem: 411
  •