Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Mô tả, trính yếu nội dung, chi tiết
24 dòng trong 2 trang
1 2
STTSố hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
12355/SKHĐT-TH06/11/2019Sở KHĐT tỉnh Yên Bái

Yên Bái Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
22082/SKHĐT-TH03/12/2018Sở KHĐT tỉnh Thái Bình

Thái Bình Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
310565/UBND-TH30/11/2018UBND tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
42243/SKHĐT-THQH30/11/2018Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộcđối tượng quyđịnh tạiđiểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
52023/UBND-CNCX30/11/2018UBND tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
62562/SKHĐT-THQH30/11/2018Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
76787/UBND-THVX29/11/2018UBND tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
89229/UBND-TH29/11/2018UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
9717/BC-UBND29/11/2018UBND tỉnh Sơn La

Sơn La Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
105407/UBND-TH28/11/2018UBND tỉnh Tiền Giang

Tiền Giang Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
115199/UBND-TH28/11/2018UBND tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
123338/UBND-KTTH28/11/2018UBND tỉnh Kon Tum

Kon Tum Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
136039/UBND-KTKH28/11/2018UBND tỉnh Đắk Nông

Đắk Nông Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
144090/UBND-TH28/11/2018UBND tỉnh Hậu Giang

Hậu Giang Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
15436/BC-UBND27/11/2018UBND tỉnh Bến Tre

Bến Tre Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
167843/UBND-TH27/11/2018UBND tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
178876/UBND-QH126/11/2018UBND tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
186420/SKHĐT-QH26/11/2018Sở KHĐT tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
192464/KHĐT-TH23/11/2018Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
20114/UBND-VP219/11/2018UBND tỉnh Nam Định

Nam Định Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

pdf
24 dòng trong 2 trang
1 2