Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
65 dòng trong 4 trang
1 2 3 4
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Bạc LiêuQuy hoạch sử dụng đấtChủ tịch UBND tỉnh2011-2020 
QDpheduyettinhBacLieu (1).pdf ;

BAO CAO THUYET MINH TONG HOP BAC LIEU.pdf ;

BDDCQH2020_TinhBacLieu (1).pdf ;
2Bạc LiêuQuy hoạch xây dựng vùng huyện Hồng DânChủ tịch UBND tỉnhĐến năm 2020 
179-QDCTquyết định phê duyệt quy hoạch Hồng Dân.pdf ;
2015 - QĐ 677 QH do thi Ninh Quoi A.pdf ;
2016 - QĐ 1251 QH do thi Ba Dinh.pdf ;
3Bạc LiêuQuy hoạch xây dựng vùng TP Bạc LiêuChủ tịch UBND tỉnhĐến năm 2020 
1562-Quyết định phê duyệt quy hoạch thành phố bạc liêu.pdf ;
4Bạc LiêuQuy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bạc LiêuChủ tịch UBND tỉnhĐến năm 2030 
QHXD vùng tỉnh Bạc Liêu.pdf ;
5Bạc LiêuQuy hoạch xây dựng vùng huyện Phước LongChủ tịch UBND tỉnhĐến năm 2020 
180-QDCT quyết định phê duyệt quy haoch5 phước long.pdf ;
2015 - QĐ 802 QH thi tran Phuoc Long.pdf ;
2015 - QĐ 1839 QH đo thi Pho Sinh.pdf ;
6Bạc LiêuQuy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh LợiChủ tịch UBND tỉnhĐến năm 2020 
_1424_QÐ-UBND(QD phe duyet quy hoach vinh loi).pdf ;
2017 - QĐ 768 QH do thi Vinh Hung.pdf ;
2017 - QĐ 2266 QH thi tran Chau Hung.pdf ;
7Bạc LiêuQuy hoạch xây dựng vùng huyện Hòa BìnhChủ tịch UBND tỉnhĐến năm 2020 
3332 phe duyet quy hoạch huyen Hoa bINH.pdf ;
2015 - QĐ 1480 QH do thi Cai Cung.pdf ;
2016 - QĐ 1569 QH thi tran Hoa Binh.pdf ;
8Bạc LiêuQuy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Bạc LiêuThủ tướng Chính phủĐến năm 2020 
_221_QD-TTg (phe duyet QH tinh the tinh BL den nam 2020).pdf ;

ban do QH Tong the da sua ty le(1-100).rar ;

Copy of DANH MUC DAU TU(MOI)- 2011-2020.XLS ;
Phu luc bang bieu Bac Lieu T12,2010 (chinh lai in).doc ;
9Trà VinhĐiều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020 
NQ_73_2018_CP_phe_duyet_Dieu_chinh_QHSDD.pdf ;

BCTM_Dieu_chinh_QHSDD_den_2020_TraVinh.pdf ;
Bieu.rar ;

Ban_do_dieu_chinh_QHSDD_den_2020_TV (2).rar ;
10Trà VinhQuy hoạch chung thành phố Trà Vinh đến năm 2020Chủ tịch UBND tỉnhĐến năm 2020 
QH09 - QHSDD 2030.dwg ;
11Trà VinhQuy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Trà Vinh đến năm 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020 
QD so 438 của TTg pheduyet QHTT tỉnh TV 2020.doc ;

QHTT Tra Vinh 2020 (chinh thuc- 24-3-2011).doc ;

A3QHKTXHoi.jpg ;
12Trà VinhĐiều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Trà Vinh đến năm 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020 
QD1443-2018PheduyetdieuchinhQHKTXH2020-2030 (edit).pdf ;

Bao cao Dieu chinh QH Tra Vinh (tu van sua 18-12-2018).pdf ;

Ban do QH.rar ;
13Trà VinhQuy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 định hướng năm 2030Chủ tịch UBND tỉnhĐến năm 2020 
Quyết định số 1441-UBND- ngày 8-7-2016 phê duyệt quy hoạch GTVT.pdf ;
Nghi quyet HDND.pdf ;

Bao cao chinh_23-6.pdf ;

Ban do hien trang.pdf ;
Ban do quy hoach.pdf ;
14Trà VinhQuy hoạch Khu công nghiệp Long Đức thị xã Trà VinhChủ tịch UBND tỉnhĐến năm 2020 
QD 771 UBND.PDF ;

BV Quy hoach.rar ;
15Trà VinhQuy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Cầu QuanChủ tịch UBND tỉnhĐến năm 2020 
QD 1822 UBND.pdf ;

Ban ve va Thuyet minh.rar ;
16Trà VinhQuy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cổ ChiênChủ tịch UBND tỉnhĐến năm 2020 
QD 2486-UBND.pdf ;

BDQH_DaiPhuoc.jpg ;
BDQH-daiphuoc-dieuchinh.jpg ;
TRICH XUAT BAN DO DP.jpg ;
17Trà VinhQuy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An đến năm 2030Chủ tịch UBND tỉnhĐến năm 2030 
QD 1513-TTg 05-9-2011.pdf ;

Ban ve khao sat.rar ;
Anh DAQHKKT Tra Vinh.rar ;
18Trà VinhQuy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Ngũ LạcUBND tỉnhĐến năm 2020 
QĐ 2433 UBND phê duyệt Đồ án KCN.pdf ;

tm-khu cong nghiep-chuong 123.doc ;
tm-khu cong nghiep-chuong 4.doc ;
TMTH KHU CONG NGHIEP-chuong 567.doc ;

HA TANG CHEP DIA.rar ;
19Trà VinhQuy hoạch phân khu xây dựng Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc UBND tỉnhĐến năm 2020 
QĐ 2434 UBND phê duyệt Đồ án KDV.pdf ;

tm-khu dich vu CN-chuong 123.doc ;
tm-khu dich vu CN-chuong 4.doc ;

HA TANG CHEP DIA.rar ;
20Trà VinhĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An đến năm 2030UBND tỉnhĐến năm 2030 
QD 2129 UBND.pdf ;

THUYET MINH.doc ;

Bản vẽ DCQH.rar ;
65 dòng trong 4 trang
1 2 3 4