Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 04/12/2019-10:26:00 AM
Hội nghị về công tác lập quy hoạch, kế hoạch tại đồng bằng sông Cửu Long tích hợp phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu và bình đẳng giới
04/12/2019

Ngày 28/11/2019, Hội nghị về công tác lập quy hoạch, kế hoạch tại đồng bằng sông Cửu Long tích hợp phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu và bình đẳng giới đã diễn ra tại Cần Thơ với sự tham gia của đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ), các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đồng chí Đinh Thanh Tâm (Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các bên đã thảo luận các vấn đề về Yêu cầu về lồng ghép phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu theo Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm; Lồng ghép giới trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và 5 năm; Yêu cầu lập nhiệm vụ quy hoạch Tỉnh, theo Luật Quy hoạch và theo Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quy hoạch - Một số vấn đề về các nội dung tích hợp và lồng ghép; cách tiếp cận xây dựng khung tiêu chí đánh giá về nhiệm vụ quy hoạch; Kết quả thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quá trình xây dựng nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh và sổ tay hướng dẫn của một số địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long./.

    Tổng số lượt xem: 512
  •