Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
32 dòng trong 2 trang
1 2
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội    
2Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, Thị trấn Óc eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An GiangThủ tướng Chính phủĐến năm 2020 
115signed.pdf ;
3Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020 
198[1].pdf ;
4Bộ Thông tin và Truyền thôngQuy hoạch phát triển viễn thông quôc gia đến năm 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Luật Viễn thông; Luật tần số vô tuyến điện; Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011
41430_QĐ phê duyệt quy hoạch viễn thông quốc gia đến năm 2020.pdf ;
5Bộ Giáo dục và Đào tạoQuy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Luật Giáo dục; Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị quyết số 34/2006/NQ-CP ngày 08/12/2006
43045_QĐ điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học cao đẳng giai đoạn 2006-2020.pdf ;
43045_QĐ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường đại học cao đẳng giai đoạn 2006-2020.pdf ;
6Bộ Y tế Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2010Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân; Nghị định số 49/2003/NĐ-CP
41934-QĐ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế đến năm 2010 định hướng 2020.pdf ;
7Bộ Y tế Quy hoạch phát triển mạng lưới khám chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2010Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007; Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008; Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg
41934-QĐ phê duyệt quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh đến năm 2010 định hướng 2020.pdf ;
8Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020 
245-KTTD-DBSCL-QD-TTg.pdf ;

Bao-cao-vung-KTTD-vung-DBSCL.doc ;
9Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủThủ tướng Chính phủ Đến năm 2020Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008
252-KTTD-phia-Nam-QD-TTg.pdf ;

Báo cáo cập nhật 2012.doc ;
10Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008
QĐ phê duyệt QH vùng KTTĐ MT 1874.signed.pdf ;

20-11-2012 Bc TH QH KTTD Mien Trung 2012 - format (1).doc ;
11Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008
936-Tay-Nguyen-.QĐ-TTg.pdf ;

BCTH-QH-Tay-Nguyen-2020-final.doc ;
12Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020Thủ tướng Chính phủQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008
943_QD_TTg.pdf ;

Bao-cao-vung-Dong-Nam-Bo-Sua-theo-gop-y-final.pdf ;
13Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐB sông Cửu Long đến năm 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008
939-DBSCL-QD-TTg.pdf ;

BCTH-vung-DBSCL-sau-TD-final.pdf ;
14Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008
QĐ-phê-duyệt-1114.pdf ;

1-2013 Bao cao tong hop QH Mien Trung - final.pdf ;
15Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008
1064 - VTDMNPB.pdf ;

1-2013 Bao cao TDMNBB - An format.pdf ;
16Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐB sông Hồng đến năm 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008
qd 795 phe duyet qh tong the phat trien kinh te - xh vung dong bang song hong den nam 2020.pdf ;
17Bộ Giao thông vận tảiQuy hoạch giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 định hướng 2030Thủ tướng Chính phủ2012-2020Tờ trình 4296/TTr-BGTVT ngày 20/7/2011
QD 11 phê duyệt-pages-1-16.pdf ;

Báo cáo Quy hoạch-pages-17-124.pdf ;
18Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiQuy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ2016-2030Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ
41782_pages-154-167-QĐ phê duyệt.pdf ;
19Bộ Giao thông vận tảiQuy hoạch tổng thể giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 định hướng 2030Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Nghị định số 107/2012//NĐ-CP ngày 20/12/2012; Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008; Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/02/2013; văn bản số 6106/VPVP-CN ngày 11/3/2013
QD-1071-phê duyệt điều chỉnh.pdf ;
20Bộ Giao thông vận tảiQuy hoạch giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến năm 2020 định hướng 2030Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Quy hoạch giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến năm 2020 định hướng 2030
QĐ 2055 phê duyệt điều chỉnh.pdf ;
32 dòng trong 2 trang
1 2