Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
30 dòng trong 2 trang
1 2
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Bộ Khoa học và Công nghệQuy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao ở Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ2015-2020Luật Khoa học và Công nghệ (Khoản 2 Điều 67)
792.QĐ phê duyệt.pdf ;

Bao cao tong hop quy hoach cac khu CNC (ver 11_12_2014).pdf ;
2Bộ Khoa học và Công nghệQuy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ2016-2020Luật Khoa học và Công nghệ (Điều 10)
171_QD-TTg_301817.pdf ;

Bao cao Quy hoach mang luoi to chuc KH&CN- Gui Bo KHDT.pdf ;
3Bộ Khoa học và Công nghệQuy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ2010-2020Luật Năng lượng nguyên tử (khoản 3 Điều 13)
1. QD so 07 (957TTG-QUY HOACH TONG THE ung dung NLNT den 2020).pdf ;

Bao cao tinh hinh thuc hien QH FINAL.pdf ;
4Bộ Khoa học và Công nghệĐịnh hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ2010-2030Luật Năng lượng nguyên tử (khoản 3 Điều 13)
7. QD so 06 (906TTG- Dinh huong QH phat trien DHN).pdf ;
5Bộ Tài nguyên và Môi trườngĐiều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc giaThủ tướng Chính phủ2016-2020Luật Đất đai; NĐ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; TT số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ TNMT
Nghị quyết điều chỉnh QH sử dụng đất 2020.pdf ;
6Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônQuy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng 2030Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Nghị định số 92 và 04/NĐ-CP, Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản VN đến
1976 QĐ phê duyệt.pdf ;

Báo cáo quy hoạch.pdf ;

09 bộ bản đồ quy hoạch cảng cá.pdf ;
7Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiQuy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội2016-2025Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 20/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025
41782-pages-3-36-QĐ phê duyệt.pdf ;

41782-pages-38-80-Báo cáo quy hoạch.pdf ;
8Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiQuy hoạch mạng lưới các trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016-2025Thủ tướng Chính phủ2016-2025Nghị định số 92 và 04/NĐ-CP; Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm; Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
41782_pages-81-86-QĐ phê duyệt.pdf ;

41782_pages-87-142-Báo cáo quy hoạch.pdf ;
9Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiQuy hoạch mạng lưới cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công đến năm 2020Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội2015-2020Luật Đầu tư công số 49/2014/QH1
41782_pages-143-153-QĐ phê duyệt.pdf ;
10Bộ Giao thông vận tảiChiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Tờ trình số 5145/GTVT-KHĐT ngày 31/12/2002 và văn bản số 3406/2004/BGTVT ngày 08/7/2004; văn bản số 4955 BKH/KCHT&ĐT ngày 14 /8/2003 và số 1026 BKH/ KCHT&ĐT ngày 26/02/2004
206 2004 QD TTg phê duyệt.pdf ;

355-QĐ phê duyệt điều chỉnh.pdf ;
11Bộ Giao thông vận tảiQuy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Tờ trình số 7056/TTr-BGTVT ngày 05/11/2007
1734_QD-TTg phê duyệt.pdf ;
12Bộ Giao thông vận tảiQuy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc Nam phía ĐôngThủ tướng Chính phủ2010-2020Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 phê duyệt quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau 2020
QD140TTg[1] phê duyệt.pdf ;
13Bộ Giao thông vận tảiQuy hoạch giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến năm 2020 định hướng 2030Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Quy hoạch giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến năm 2020 định hướng 2030
QĐ 2055 phê duyệt điều chỉnh.pdf ;
14Bộ Giao thông vận tảiQuy hoạch tổng thể giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 định hướng 2030Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Nghị định số 107/2012//NĐ-CP ngày 20/12/2012; Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008; Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/02/2013; văn bản số 6106/VPVP-CN ngày 11/3/2013
QD-1071-phê duyệt điều chỉnh.pdf ;
15Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiQuy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ2016-2030Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ
41782_pages-154-167-QĐ phê duyệt.pdf ;
16Bộ Giao thông vận tảiQuy hoạch giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 định hướng 2030Thủ tướng Chính phủ2012-2020Tờ trình 4296/TTr-BGTVT ngày 20/7/2011
QD 11 phê duyệt-pages-1-16.pdf ;

Báo cáo Quy hoạch-pages-17-124.pdf ;
17Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐB sông Hồng đến năm 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008
qd 795 phe duyet qh tong the phat trien kinh te - xh vung dong bang song hong den nam 2020.pdf ;
18Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008
1064 - VTDMNPB.pdf ;

1-2013 Bao cao TDMNBB - An format.pdf ;
19Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008
QĐ-phê-duyệt-1114.pdf ;

1-2013 Bao cao tong hop QH Mien Trung - final.pdf ;
20Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐB sông Cửu Long đến năm 2020Thủ tướng Chính phủĐến năm 2020Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008
939-DBSCL-QD-TTg.pdf ;

BCTH-vung-DBSCL-sau-TD-final.pdf ;
30 dòng trong 2 trang
1 2