Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
15 dòng trong 1 trang
1
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
116/8/2019 751/2019/UBTVQH14

Nghị quyết giải thích một số Điều của Luật quy hoạch

215/5/2019 41/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

330/08/2019 72/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

424/6/2019 56/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

517/6/2019 53/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

617/05/2019 08/2019/TT-BKHĐT

Thông tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

707/05/2019 37/2019NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Quy hoạch

807/05/2019 37/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quy hoạch (Phụ lục bản word)

907/05/2019 37/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quy hoạch (bản word)

1028/12/2018 01/2018/UBTVQH

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

1129/11/2018 35/2018/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

1220/11/2018 74/2018/QH14

Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

1315/11/2018 113/2018/TT-BTC

Thông tư quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

1415/06/2018 28/2018/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

1524/11/2017 21/2017/QH14

Luật Quy hoạch

15 dòng trong 1 trang
1