Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
15 dòng trong 1 trang
1
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
107/12/2022 Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy

Bộ Công an trình thẩm địnhQuy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

201/02/2022 Quy hoạch hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Dự thảo Quy hoạch hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

322/01/2022 Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Báo cáo tổng hợp Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

413/01/2022 Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

531/12/2021 Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt Quốc gia

Bộ Công Thương - Dự thảo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

627/12/2021 Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tờ trình về việc ban hanh Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

723/12/2021 Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông - Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kèm bản đồ quy hoạch

821/12/2021 Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản

Bộ Thông tin và Truyền thông - Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kèm báo cáo thuyết minh và báo cáo tóm tắt

921/12/2021 Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Báo cáo tổng hợp Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo tóm tắt, bản đồ

1013/12/2021 Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Báo cáo tổng hợp Quy hoạch phòng, chống thiên tai và Thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1101/12/2021 Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia

Bộ Công Thương - Thuyết minh Quy hoạch tổng thể về năng lượng Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

1211/11/2021 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản

Bộ Công Thương - Dự thảo thuyết minh Quy hoạchQuy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1314/05/2021 Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế

Bộ Y Tế - Báo cáo Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1412/05/2021 Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Bộ Giao thông Vận tải - Hồ sơ xin ý kiến Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1522/02/2021 Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia

Bộ Công Thương - Thuyết minh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

15 dòng trong 1 trang
1