Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
6 dòng trong 1 trang
1
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
113/12/2021 Quy hoạch vùng Tây Nguyên

Hồ sơ Nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Tây Nguyênthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

209/12/2021 Dự thảo nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng

Hồ sơ Nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồngthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

309/12/2021 Dự thảo nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Hồ sơ Nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

430/11/2021 Dự thảo nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ

Hồ sơ Nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đông Nam bộthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

525/11/2021 Dự thảo nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung

Hồ sơ Nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trungthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

622/01/2021 Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Hồ sơ quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

6 dòng trong 1 trang
1