Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
6 dòng trong 1 trang
1
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
113/09/2023 Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc gửi xin ý kiến

Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi xin ý kiến

212/09/2023 Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Tây Nguyên gửi xin ý kiến

Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Tây Nguyênthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi xin ý kiến

312/09/2023 Dự thảo Báo cáo Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng gửi xin ý kiến

Dự thảo Báo cáo Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồngthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi xin ý kiến

412/09/2023 Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung gửi xin ý kiến

Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trungthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

530/11/2021 Dự thảo Báo cáo Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ gửi xin ý kiến

Dự thảo Báo cáo Quy hoạch vùng Đông Nam bộthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

622/01/2021 Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Hồ sơ quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

6 dòng trong 1 trang
1