Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
51 dòng trong 3 trang
1 2 3
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
113/10/2021 1707/QĐ-TTg

Quyết định 1707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

204/10/2021 1663/QĐ-TTg

Quyết định 1663/QĐ-TTg 2021 kiện toàn Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

327/09/2021 119/NQ-CP

Nghị quyết số 119/NQ-CP của Chính phủ: Về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

427/09/2021 1625/QĐ-TTg

Quyết định 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

524/09/2021 1610/QĐ-TTg

Quyết định 1610/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

617/09/2021 1291/QĐ-HĐTĐ

Quyết định số 1291/QĐ-HĐTĐ ngày 17/09/2021 Ban hành Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

706/09/2021 1459/QĐ-TTg

Quyết định 1459/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

831/08/2021 1110/CĐ-TTg

Công điện số 1110/CĐ-TTg Về việc hoàn thành xây dựng phương án phân bố và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch

929/08/2021 1443/QĐ-TTg

Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025)

1011/08/2021 22/CT-TTg

Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

1126/05/2021 777/QĐ-TTg

Quyết định Kiện toàn Hội đồng thẩm định 05 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1225/05/2021 772/QĐ-TTg

Quyết định Kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1306/05/2021 671/QĐ-TTg

Quyết định Kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1424/02/2021 241/QĐ-TTg

Quyết định số 241/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030

1515/01/2021 69/QĐ-TTg

Quyết định số 69/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1613/01/2021 52/QĐ-TTg

Quyết định số 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1729/12/2020 2239/QĐ-TTg

Quyết định số 2239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1815/12/2020 2084/QĐ-TTg

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1915/12/2020 2083/QĐ-TTg

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2015/12/2020 2082/QĐ-TTg

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

51 dòng trong 3 trang
1 2 3