Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
96 dòng trong 5 trang
1 2 3 4 5
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
108/08/2023 6356/BKHĐT-QLQH

Văn bản số 6356 ngày 08/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 vào quy hoạch tỉnh

204/7/2023 616/CĐ-TTg

Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

316/6/2023 90/NQ-CP

Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

425/05/2023 15/CT-TTg

Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

502/05/2023 360/CĐ-TTg

Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 02/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025

621/03/2023 360/QĐ-HĐTĐ

Quyết định số 360/QĐ-HĐTĐ về việc Điều chỉnh Quy trình và nội dung thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

712/01/2023 234/VPCP-QHĐP

Văn bản số 234/VPCP-QHĐP về việc đôn đốc trình phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh

826/10/2022 138/NQ-CP

Nghị quyết 138/NQ-CP của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

926/8/2022 108/NQ-CP

Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ: Thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc Hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030

1008/07/2022 77/NQ-CP

Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022

1107/6/2022 687/QĐ-TTg

Quyết định687/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

1218/5/2022 05/CT-TTg

Chỉ thị 05/CT-TTg về Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

1320/4/2022 364/CĐ-TTg

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030

1419/4/2022 120/TB-VPCP

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minhh Chính tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành

1513/04/2022 450/QĐ-TTg

Quyết định 450/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1617/03/2022 74/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

1715/03/2022 344/QĐ-TTg

Quyết định 344/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1810/03/2022 327/QĐ-TTg

Quyết định 327/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030

1928/01/2022 149/QĐ-TTg

Quyết định 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2028/01/2022 150/QĐ-TTg

Quyết định 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến nămm 2050

96 dòng trong 5 trang
1 2 3 4 5