Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
87 dòng trong 5 trang
1 2 3 4 5
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
126/8/2022 108/NQ-CP

Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ: Thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc Hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030

207/6/2022 687/QĐ-TTg

Quyết định687/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

318/5/2022 05/CT-TTg

Chỉ thị 05/CT-TTg về Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

420/4/2022 364/CĐ-TTg

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030

519/4/2022 120/TB-VPCP

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minhh Chính tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành

613/04/2022 450/QĐ-TTg

Quyết định 450/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

717/03/2022 74/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

815/03/2022 344/QĐ-TTg

Quyết định 344/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

910/03/2022 327/QĐ-TTg

Quyết định 327/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030

1028/01/2022 149/QĐ-TTg

Quyết định 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1128/01/2022 150/QĐ-TTg

Quyết định 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến nămm 2050

1205/01/2022 02/QĐ-TTg

Quyết định 02/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045

1330/12/2021 2239/QĐ-TTg

Quyết định 2239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

1422/12/2021 2161/QĐ-TTg

Quyết định 2161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

1523/11/2021 1970/QĐ-TTg

Quyết định 1970/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

1623/11/2021 8563/VPCP-CN

Công văn 8563/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

1721/10/2021 1416/TTg-CN

Công văn 1416/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Quy hoạch phát triển ngành than

1813/10/2021 1707/QĐ-TTg

Quyết định 1707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1904/10/2021 1663/QĐ-TTg

Quyết định 1663/QĐ-TTg 2021 kiện toàn Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2004/10/2021 1662/QĐ-TTg

Quyết định 1662/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030"

87 dòng trong 5 trang
1 2 3 4 5