Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
98 dòng trong 5 trang
1 2 3 4 5
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
129/11/2023 1256/TTg-CN

Văn bản đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ

223/10/2023 430/TB-VPCP

Thong báo 430/TB-VPCP ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tuyến với 12 địa phương về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

308/08/2023 6356/BKHĐT-QLQH

Văn bản số 6356 ngày 08/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 vào quy hoạch tỉnh

404/7/2023 616/CĐ-TTg

Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

516/6/2023 90/NQ-CP

Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

625/05/2023 15/CT-TTg

Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

702/05/2023 360/CĐ-TTg

Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 02/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025

821/03/2023 360/QĐ-HĐTĐ

Quyết định số 360/QĐ-HĐTĐ về việc Điều chỉnh Quy trình và nội dung thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

912/01/2023 234/VPCP-QHĐP

Văn bản số 234/VPCP-QHĐP về việc đôn đốc trình phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh

1026/10/2022 138/NQ-CP

Nghị quyết 138/NQ-CP của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1126/8/2022 108/NQ-CP

Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ: Thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc Hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030

1208/07/2022 77/NQ-CP

Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022

1307/6/2022 687/QĐ-TTg

Quyết định687/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

1418/5/2022 05/CT-TTg

Chỉ thị 05/CT-TTg về Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

1520/4/2022 364/CĐ-TTg

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030

1619/4/2022 120/TB-VPCP

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minhh Chính tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành

1713/04/2022 450/QĐ-TTg

Quyết định 450/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1817/03/2022 74/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

1915/03/2022 344/QĐ-TTg

Quyết định 344/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

2010/03/2022 327/QĐ-TTg

Quyết định 327/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030

98 dòng trong 5 trang
1 2 3 4 5