Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
15 dòng trong 1 trang
1
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
102/12/2019 110/NQ-CP

Nghị Quyết về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật quy hoạch

208/5/2020 693/QĐ-HĐTĐ

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

319/02/2020 989/BKHĐT-QLQH

V/v đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch

414/02/2020 09/NQ-CP

Nghị quyết về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

507/02/2020 694/BKHĐT-QLQH

Về việc triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch

604/09/2019 1314/QĐ-HĐTĐ

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

726/8/2019 63/NQ-CP

Nghị quyết Ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

817/7/2019 892/QĐ-TTg

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

915/7/2019 878/QĐ-TTg

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

1024/09/2018 1226/QĐ-TTg

Quyết định thành lập hội đồng Quy hoạch Quốc gia

1109/08/2018 995/QĐ-TTg

Quyết định giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1216/04/2018 480/QĐ-BKHĐT

Quyết định về việc thành lập Nhóm thư ký giúp việc và ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác thi hành Luật quy hoạch

1313/04/2018 404/ QĐ-TTg

Quyết định Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch

1408/03/2018 1322/ BKHĐT-QLQH

Về việc thực hiện Nghị quyết số 11NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch

1505/02/2018 11/ NQ-CP

Nghị quyết về triển khai thi hành Luật quy hoạch

15 dòng trong 1 trang
1