Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
43 dòng trong 3 trang
1 2 3
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
115/6/2022 Dự thảo THÔNG TƯ Hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

211/03/2022 Dự thảo khung định hướng Vùng Đông Nam Bộ

Văn bản dự thảo gửi thông tin,Báo cáo Quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vựcvùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

308/03/2022 Dự thảo khung định hướng Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung

Văn bản dự thảo gửi thông tinBáo cáo Quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vựcvùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

407/03/2022 Dự thảo Sổ tay hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh

Dự thảo ban hành Sổ tay hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo cách tiếp cận tích hợp

522/02/2022 Dự thảo khung định hướng tổng thể quốc gia

Báo cáo định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

618/02/2022 Dự thảo khung định hướng Vùng Đồng bằng sông Hồng

Văn bản dự thảo gửi thông tin Báo cáo Quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vực vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

708/02/2022 Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ trình thẩm địnhnhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030

808/12/2021 Dự thảo khung định hướng Vùng Tây Nguyên

Dự thảo quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian tại Vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

907/05/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030

1028/4/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp

1127/04/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông

Hồ sơ trình thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông

1208/04/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Gia Lai

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Gia Lai

1308/04/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk

1423/03/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030

1523/03/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030

1624/02/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030

1718/02/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030

1813/02/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030

1920/01/2020 Nhiệm vụ lập QH tỉnh An Giang

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh An Giang

2006/11/2019 2355/SKHĐT-TH

Yên Bái Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

43 dòng trong 3 trang
1 2 3