Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
49 dòng trong 3 trang
1 2 3
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
103/05/2024 Dự thảo Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Dự thảo Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch gửi xin ý kiến Thành viên Tổ soạn thảo

217/11/2023 Dự thảo Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch - xin ý kiến

Văn bản xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cho ý kiến về Dự thảo Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

319/09/2023 Dự thảo Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Dự thảo Đề án xây dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

416/03/2023 Hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia được hoàn thiện theo Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội

Hồ sơ Quy hoạch Tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được hoàn thiện theo Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội

529/12/2022 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch và xin ý kiến tham gia của Quý cơ quan (file dự thảo kèm theo).

Ý kiến tham gia bằng văn bản của Quý cơ quan xin đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2023, đồng thời xin gửi bản mềm về địa chỉ email: quynhanh98@gmail.com để tổng hợp, tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi theo quy định (Mọi chi tiết xin liên hệ về Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, qua chuyên viên Nguyễn Thị Quỳnh Anh, điện thoại: 080.44140 hoặc 0904049885).

608/07/2022 Hồ sơ xin ý kiến Quy hoạch tổng thể quốc gia

Dự thảoHồ sơ xin ý kiến Quy hoạch tổng thể quốc gia

Ban do Quy hoach quoc gia - Xin y kien 7-2022 - OneDrive (live.com)

715/6/2022 Dự thảo THÔNG TƯ Hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

811/03/2022 Dự thảo khung định hướng Vùng Đông Nam Bộ

Văn bản dự thảo gửi thông tin,Báo cáo Quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vựcvùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

908/03/2022 Dự thảo khung định hướng Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung

Văn bản dự thảo gửi thông tinBáo cáo Quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vựcvùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1007/03/2022 Dự thảo Sổ tay hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh

Dự thảo ban hành Sổ tay hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo cách tiếp cận tích hợp

1122/02/2022 Dự thảo khung định hướng tổng thể quốc gia

Báo cáo định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1218/02/2022 Dự thảo khung định hướng Vùng Đồng bằng sông Hồng

Văn bản dự thảo gửi thông tin Báo cáo Quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vực vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1308/02/2022 Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ trình thẩm địnhnhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030

1408/12/2021 Dự thảo khung định hướng Vùng Tây Nguyên

Dự thảo quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian tại Vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1507/05/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030

1628/4/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp

1727/04/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông

Hồ sơ trình thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông

1808/04/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Gia Lai

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Gia Lai

1908/04/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk

2023/03/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030

49 dòng trong 3 trang
1 2 3