Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
44 dòng trong 3 trang
1 2 3
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
108/07/2022 Hồ sơ xin ý kiến Quy hoạch tổng thể quốc gia

Dự thảoHồ sơ xin ý kiến Quy hoạch tổng thể quốc gia

Ban do Quy hoach quoc gia - Xin y kien 7-2022 - OneDrive (live.com)

215/6/2022 Dự thảo THÔNG TƯ Hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

311/03/2022 Dự thảo khung định hướng Vùng Đông Nam Bộ

Văn bản dự thảo gửi thông tin,Báo cáo Quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vựcvùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

408/03/2022 Dự thảo khung định hướng Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung

Văn bản dự thảo gửi thông tinBáo cáo Quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vựcvùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

507/03/2022 Dự thảo Sổ tay hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh

Dự thảo ban hành Sổ tay hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo cách tiếp cận tích hợp

622/02/2022 Dự thảo khung định hướng tổng thể quốc gia

Báo cáo định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

718/02/2022 Dự thảo khung định hướng Vùng Đồng bằng sông Hồng

Văn bản dự thảo gửi thông tin Báo cáo Quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vực vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

808/02/2022 Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ trình thẩm địnhnhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030

908/12/2021 Dự thảo khung định hướng Vùng Tây Nguyên

Dự thảo quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian tại Vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1007/05/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030

1128/4/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp

1227/04/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông

Hồ sơ trình thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông

1308/04/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Gia Lai

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Gia Lai

1408/04/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk

1523/03/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030

1623/03/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030

1724/02/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030

1818/02/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030

1913/02/2020 Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030

2020/01/2020 Nhiệm vụ lập QH tỉnh An Giang

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh An Giang

44 dòng trong 3 trang
1 2 3