Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
80 dòng trong 4 trang
1 2 3 4
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
123/11/2021 8563/VPCP-CN

Công văn 8563/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

204/11/2021 7616/BKHĐT-QLQH

Công văn 7616/BKHĐT-QLQH năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

328/10/2021 7438/BKHĐT-QLQH

Công văn 7438/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành của Chính phủ

421/10/2021 1416/TTg-CN

Công văn 1416/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Quy hoạch phát triển ngành than

504/10/2021 2161/TCGDNN-KHTC

Công văn 2161/TCGDNN-KHTC 2021 thông tin xây dựng bản đồ số phục vụ quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp

622/09/2021 9881/BGTVT-KHĐT

Ngày 22/09/2021 Bộ Giao thông vận tải ban hành V/v nhu cầu sử dụng đất theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh của các quy hoạch ngành quốc gia

722/09/2021 9852/BGTVT-KHĐT

Công văn 9852/BGTVT-KHĐT 2021 hướng dẫn áp dụng định mức cho hoạt động quy hoạch

821/09/2021 2584/BKHCN-TCCB

Công văn 2584/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp xây dựng phương án quy hoạch các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý

916/09/2021 5858/BNN-PCTT

V/v phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quy hoạch tỉnh

1014/09/2021 728/BQL

V/v Cập nhật quy hoạch các công trình được đề xuất trong dự án Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên

1114/09/2021 1169/TTg-CN

Công văn 1169/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Quy hoạch phát triển ngành than

1230/08/2021 5746/BKHĐT-QLQH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật về khung cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

1301/07/2021 4220/BKHĐT-QLQH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1424/06/2021 4215/VPCP-NN

Công văn số 4215/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ : V/v lập các hợp phần tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia

1502/06/2021 3690/VPCP-CN

Công văn số 3690/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ : V/v trình duyệt 05 quy hoạch ngành giao thông vận tải

1631/05/2021 3264/BKHĐT-KTDV

Công văn 3264/BKHĐT-KTDV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch và cấp phép các dự án sân golf giai đoạn 2009-2020

1731/05/2021 1399/BKHCN-ĐTG

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành V/v hướng dẫn nội dung KH,CN&ĐMST trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1830/05/2021 3597/VPCP-CN

Công văn số 3597/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ : V/v tham gia ý kiến đối với các Hồ sơ quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1927/04/2021 2339/BKHĐT-QLQH

Công văn 2339/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch

2009/03/2021 1502/VPCP-CN

Công văn số 1502/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ : V/v nghiên cứu, hoàn thiện các hồ sơ quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải

80 dòng trong 4 trang
1 2 3 4