Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
82 dòng trong 5 trang
1 2 3 4 5
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
124/04/2024 3109/BKHĐT-QLQH

Hướng dẫn cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu Hồ sơ quy hoạch lên Cổng thông tin quy hoạch quốc gia

211/04/2024 2703/BKHĐT-QLQH

Văn bản số 2703/BKHĐT-QLQH ngày 11/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

305/04/2024 2540/BKHĐT-QLQH

Văn bản số 2540/BKHĐT-QLQH ngày 05/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh

403/07/2023 5145/BKHĐT-QLQH

Văn bản số 5145/BKHĐT-QLQH ngày 03/7/2023 về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 và đánh giá sơ bộ việc thực hiện Luật Quy hoạch, các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

507/3/2023 1590/BKHĐT-QLQH

Văn bản Bộ kế hoạch đầu tư về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

607/9/2022 Văn bản Bộ Kế hoạch đầu tư về việc Báo cáo công tác quy hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội

Ngày 26/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết số 61/NQ/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030; trong đó, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Báo cáo về công tác quy hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội.

Để triển khai nhiệm vụ trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo về công tác quy hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội theo nội dung tại Phụ lục đính kèm văn bản này.

715/03/2022 1228/BYT-KH-TC

Đề xuất quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn Quốc gia, vùng, tỉnh của ngành Y tế

818/02/2022 1005/BKHĐT-QLQH

Văn bản số 1005/BKHĐT-QLQH của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

913/12/2021 8799/BKHĐT-QLQH

Văn bản gửi thông tin Báo cáo Quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vực vùng Trung du miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1004/11/2021 7616/BKHĐT-QLQH

Công văn 7616/BKHĐT-QLQH năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1128/10/2021 7438/BKHĐT-QLQH

Công văn 7438/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành của Chính phủ

1204/10/2021 2161/TCGDNN-KHTC

Công văn 2161/TCGDNN-KHTC 2021 thông tin xây dựng bản đồ số phục vụ quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp

1322/09/2021 9881/BGTVT-KHĐT

Ngày 22/09/2021 Bộ Giao thông vận tải ban hành V/v nhu cầu sử dụng đất theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh của các quy hoạch ngành quốc gia

1422/09/2021 9852/BGTVT-KHĐT

Công văn 9852/BGTVT-KHĐT 2021 hướng dẫn áp dụng định mức cho hoạt động quy hoạch

1521/09/2021 2584/BKHCN-TCCB

Công văn 2584/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp xây dựng phương án quy hoạch các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý

1616/09/2021 5858/BNN-PCTT

V/v phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quy hoạch tỉnh

1714/09/2021 728/BQL

V/v Cập nhật quy hoạch các công trình được đề xuất trong dự án Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên

1809/09/2021 6045/BKHĐT-QLQH

Văn bản số6045/BKHĐT-QLQH cảu Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc cung cấp cơ sở dữ liệu về quy hoạch phục vụ xây dựng vận hành Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

1930/08/2021 5746/BKHĐT-QLQH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật về khung cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

2001/07/2021 4220/BKHĐT-QLQH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

82 dòng trong 5 trang
1 2 3 4 5