Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
52 dòng trong 3 trang
1 2 3
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
125/7/2019 5184/BKHĐT-QLQH

V/v trả lời thắc mắc liên quan đến Luật quy hoạch - Công ty Vinaconsult

211/7/2019 668/QLĐT-CS

V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

324/6/2019 4315/BKHĐT-QLQH

V/v một số nội dung quy định tại Luật số 35/2018/QH14

430/5/2019 3594/BKHĐT-QLQH

V/v ý kiến xử lý dự án Quy hoạch tiêu thoát luc khu vực lòng chảo Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

523/5/2019 3410/BKHĐT-QLQH

V/v xử lý vướng mắc liên quan đến quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành tỉnh Bình Thuận

621/5/2019 3324/BKHĐT-QLQH

V/v hướng dẫn các nguồn vốn lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh

716/5/2019 3217/BKHĐT-QLQH

V/v phân bổ vốn đầu tư để triển khai thực hiện các dự án quy hoạch trong năm 2019 tỉnh Phú Yên

810/5/2019 3022/BKHĐT-QLQH

V/v ý kiến đối với 02 đồ án Điều chỉnh quy hoạch về vật liệu xây dựng của tỉnh Hòa Bình

915/3/2019 1640/BKHĐT-QLQH

V/v thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/2/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1006/3/2019 1401/BKHĐT-QLQH

V/v thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

1118/2/2019 985/BKHĐT-QLQH

V/v lựa chọn tổ chức tư vấn lập Quy hoạch chung thành phố Cà Mau

1203/1/2019 33/BKHĐT-QLQH

V/v một số nội dung vướng mắc liên quan đến bố trí vốn lập quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội thự hiện năm 2019 bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố

1306/12/2018 8692/BKHĐT-QLQH

V/v hướng dẫn việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

1404/12/2018 8627/BKHĐT-QLQH

V/v hướng dẫn xác định nguồn vốn bố trí nguồn vốn để lập mới và thanh toán nợ các dự án quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1503/12/2018 8614/BKHĐT-QLQH

Dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

1619/11/2018 8255/BKHĐT-TH

V/v dự phòng KHĐT trung hạn vốn NSTW tại các bộ, ngành, địa phương và KHĐT công năm 2019

1708/10/2018 7136/BKHĐT-QLQH

V/v quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư

1802/10/2018 6987/BKHĐT-QLQH

V/v điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

1924/8/2018 5894/BKHĐT-QLQH

Giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Quy hoạch

2024/8/2018 5893/BKHĐT-QLQH

V/v hướng dẫn thực hiện rà soát, cập nhật Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040

52 dòng trong 3 trang
1 2 3