Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
76 dòng trong 4 trang
1 2 3 4
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
115/03/2022 1228/BYT-KH-TC

Đề xuất quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn Quốc gia, vùng, tỉnh của ngành Y tế

218/02/2022 1005/BKHĐT-QLQH

Văn bản số 1005/BKHĐT-QLQH của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

313/12/2021 8799/BKHĐT-QLQH

Văn bản gửi thông tin Báo cáo Quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vực vùng Trung du miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

404/11/2021 7616/BKHĐT-QLQH

Công văn 7616/BKHĐT-QLQH năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

528/10/2021 7438/BKHĐT-QLQH

Công văn 7438/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành của Chính phủ

604/10/2021 2161/TCGDNN-KHTC

Công văn 2161/TCGDNN-KHTC 2021 thông tin xây dựng bản đồ số phục vụ quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp

722/09/2021 9852/BGTVT-KHĐT

Công văn 9852/BGTVT-KHĐT 2021 hướng dẫn áp dụng định mức cho hoạt động quy hoạch

822/09/2021 9881/BGTVT-KHĐT

Ngày 22/09/2021 Bộ Giao thông vận tải ban hành V/v nhu cầu sử dụng đất theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh của các quy hoạch ngành quốc gia

921/09/2021 2584/BKHCN-TCCB

Công văn 2584/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp xây dựng phương án quy hoạch các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý

1016/09/2021 5858/BNN-PCTT

V/v phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quy hoạch tỉnh

1114/09/2021 728/BQL

V/v Cập nhật quy hoạch các công trình được đề xuất trong dự án Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên

1209/09/2021 6045/BKHĐT-QLQH

Văn bản số6045/BKHĐT-QLQH cảu Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc cung cấp cơ sở dữ liệu về quy hoạch phục vụ xây dựng vận hành Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

1330/08/2021 5746/BKHĐT-QLQH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật về khung cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

1401/07/2021 4220/BKHĐT-QLQH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1531/05/2021 3264/BKHĐT-KTDV

Công văn 3264/BKHĐT-KTDV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch và cấp phép các dự án sân golf giai đoạn 2009-2020

1631/05/2021 1399/BKHCN-ĐTG

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành V/v hướng dẫn nội dung KH,CN&ĐMST trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1727/04/2021 2339/BKHĐT-QLQH

Công văn 2339/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch

1822/01/2021 373/BKHĐT-QLQH

Ngày 22/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành V/v hướng dẫn số 373/BKHĐT-QLQH về cách thức, mức độ chi tiết tích hợp quy hoạch tỉnh.

1907/12/2020 6999/BTNMT-ĐĐBĐVN

Ngày 07/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành V/v quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia để tạo dữ liệu khung cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

2001/07/2020 /BKHĐT-TCT

V/v báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ

76 dòng trong 4 trang
1 2 3 4