Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tháng 8 năm 2021 (18/08/2021-00:56:00 AM)
Dự thảo Khung định hướng phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Longthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/10/2020-00:00:00 AM)
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (08/10/2020-00:35:00 AM) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phát triển Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2050 trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước (05/08/2020-15:48:00 PM) 05/8/2020
Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (04/08/2020-08:22:00 AM) 04/8/2020
Tỉnh Tây Ninh hướng tới mục tiêu phát triển tổng thể, đồng bộ nhanh, bền vững (20/04/2020-15:42:00 PM) 20/04/2020
Họp trực tuyến Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (20/04/2020-15:27:00 PM) 20/04/2020
Họp trực tuyến Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (30/03/2020-09:15:00 AM) 30/03/2020
Tỉnh Sơn La xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ tới dựa trên cả 4 trụ cột phát triển kinh tế - văn hóa - bảo vệ môi trường - đảm bảo quốc phòng an ninh (30/03/2020-09:12:00 AM) 30/03/2020
Quảng Bình phát huy tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo (30/03/2020-09:09:00 AM) 30/03/2020
Tin cùng chuyên mục
Trang Tiếp > Cuối >>