Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ tịch Quốc hội: Vừa được chọn để giám sát, quy hoạch đã có chuyển biến rất mạnh (29/09/2022-15:03:00 PM)
Phiên họp thẩm định quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/09/2022-15:01:00 PM)
Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 (29/09/2022-15:00:00 PM)
Tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia đạt chất lượng cao nhất (29/09/2022-14:57:00 PM)
Hội thảo tham vấn dự thảo Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/09/2022-11:28:00 AM)
Hội thảo tham vấn Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/09/2022-11:24:00 AM)
Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/09/2022-11:20:00 AM) 16/8/2022
Hội thảo tham vấn chuyên gia Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong dự thảo quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (16/08/2022-16:38:00 PM)
Hội thảo tham gia ý kiến đối với các chuyên đề và nội dung quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (16/08/2022-16:36:00 PM)
Hội thảo tham vấn Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (16/08/2022-16:34:00 PM)
Tin cùng chuyên mục
Trang Tiếp > Cuối >>