Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/09/2023-14:32:00 PM)
Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/09/2023-14:30:00 PM)
Hội thảo tham vấn ý kiến về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/09/2023-14:29:00 PM)
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp về báo cáo Khung định hướng Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/09/2023-14:27:00 PM)
Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/09/2023-14:26:00 PM)
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp về Khung định hướng Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/09/2023-14:24:00 PM)
Hội nghị Thẩm định quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/09/2023-14:23:00 PM)
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch (15/09/2023-14:20:00 PM)
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp về Báo cáo Khung định hướng quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/09/2023-14:17:00 PM)
Bổ sung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/09/2023-14:15:00 PM)
Tin cùng chuyên mục
Trang Tiếp > Cuối >>