Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp tham vấn ý kiến đối với Báo cáo kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/03/2023-14:48:00 PM)
Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP (15/03/2023-14:47:00 PM)
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (15/03/2023-14:46:00 PM)
Tham vấn Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/03/2023-14:44:00 PM)
Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (15/03/2023-14:43:00 PM)
Tham vấn Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/03/2023-14:43:00 PM)
Tham vấn Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/03/2023-14:41:00 PM)
Tham vấn Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/03/2023-14:40:00 PM)
Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp phải phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, giải quyết các khó khăn, thách thức (15/03/2023-14:37:00 PM)
Hội thảo tham vấn ý kiến về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15/03/2023-14:35:00 PM)
Tin cùng chuyên mục
Trang Tiếp > Cuối >>