Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
11 dòng trong 1 trang
1
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
127/06/2021 Chỉ số giá
1 Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
2 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2020 so với tháng trước
3 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2020 so với tháng 12 năm 2019
4 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ
các tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019
5 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2020 so với kỳ gốc 2019
6 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ
và lạm phát cơ bản bình quân năm (Năm trước = 100)
7 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ
tháng 12 so với cùng kỳ năm trước
8 Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian theo vùng (Vùng Đồng bằng sông Hồng = 100)
9 Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian theo vùng năm 2020 phân theo nhóm hàng
(Vùng Đồng bằng sông Hồng = 100 )
10 Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian theo địa phương (Hà Nội = 100)

227/06/2021 Giáo dục
1 Số trường học, lớp học, giáo viên và học sinh mẫu giáo tại thời điểm 30/9
2 Số trường học, lớp học, giáo viên và học sinh mẫu giáo tại thời điểm 30/9/2020
phân theo địa phương
3 Số trường học và lớp học phổ thông tại thời điểm 30/9
4 Số trường phổ thông tại thời điểm 30/9/2020 phân theo địa phương
5 Số lớp học, giáo viên và học sinh phổ thông tại thời điểm 30/9
6 Số lớp học phổ thông tại thời điểm 30/9/2020 phân theo địa phương
7 Số nữ giáo viên và nữ học sinh trong các trường phổ thông tại thời điểm 30/9
8 Số giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy tại thời điểm 30/9/2020
phân theo địa phương
9 Số nữ giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy tại thời điểm 30/9/2020 phân theo địa phương
10 Số giáo viên phổ thông thuộc các dân tộc thiểu số trực tiếp giảng dạy
tại thời điểm 30/9/2020 phân theo địa phương

327/06/2021 Y tế, văn hóa, Thể thao, Mức sống dân cư, Trậ tự, an toàn xã hội, Tư pháp và Môi trường
1 Một số chỉ tiêu xã hội chủ yếu
2 Số giường bệnh và số bác sĩ
3 Số giường bệnh năm 2020 phân theo địa phương
4 Số bác sỹ năm 2020 phân theo địa phương
5 Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin phân theo địa phương
6 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
7 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng năm 2020 phân theo địa phương
8 Số người nhiễm HIV/AIDS phân theo địa phương
9 Số người chết do HIV/AIDS phân theo địa phương
10 Xuất bản sách, văn hóa phẩm, báo và tạp chí - Publication

427/06/2021 Công nghiệp, đầu tư và xây dựng
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp
2 Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo địa phương
3 Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phân theo ngành công nghiệp
4 Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
5 Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu
6 Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu phân theo loại hình kinh tế
7 Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu bình quân đầu người
8 Bảng cân đối năng lượng Việt Nam năm 2019
9 Một số chỉ tiêu cơ bản về tiêu dùng năng lượng bình quân giai đoạn 2015-2019
10 Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế
11 Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá so sánh 2010 phân theo thành phần kinh tế

527/06/2021 Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh tế các thể phi nông nghiệp
1 Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo ngành kinh tế
2 Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo địa phương
3 Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
4 Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
5 Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm bình quân trên 1000 dân phân theo địa phương
6 Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh có kết quả sản xuất kinh doanh
tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
7 Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh có kết quả sản xuất kinh doanh
tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
8 Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh có kết quả sản xuất kinh doanh
tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
9 Tổng số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh
tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
10 Tổng số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh
tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế

627/06/2021 Nông, lâm nghiệp và thủy sản
1 Số trang trại phân theo địa phương
2 Số trang trại năm 2020 phân theo lĩnh vực hoạt động và phân theo địa phương
3 Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản
4 Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
5 Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm
6 Năng suất một số cây hàng năm
7 Sản lượng một số cây hàng năm
8 Diện tích và sản lượng lương thực có hạt
9 Diện tích cây lương thực có hạt phân theo địa phương
10 Sản lượng lương thực có hạt phân theo địa phương

727/06/2021 Thương mại và du lịch
1 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành
phân theo ngành kinh doanh
2 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành
phân theo địa phương
3 Số lượng chợ có đến 31/12 hàng năm phân theo hạng và phân theo địa phương
4 Số lượng siêu thị có đến 31/12 hàng năm phân theo địa phương
5 Số lượng trung tâm thương mại có đến 31/12 hàng năm phân theo địa phương
6 Tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu
7 Trị giá xuất khẩu hàng hóa phân theo ngành kinh tế
8 Trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
9 Cơ cấu trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
10 Trị giá xuất khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng

827/06/2021 Vận tải và Bưu chính viễn thông
1 Số lượt hành khách vận chuyển phân theo ngành vận tải
2 Số lượt hành khách luân chuyển phân theo ngành vận tải
3 Số lượt hành khách vận chuyển phân theo loại hình kinh tế
4 Số lượt hành khách luân chuyển phân theo loại hình kinh tế
5 Số lượt hành khách vận chuyển phân theo địa phương
6 Số lượt hành khách luân chuyển phân theo địa phương
7 Số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương
8 Số lượt hành khách luân chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương
9 Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải
10 Khối lượng hàng hóa luân chuyển phân theo ngành vận tải

927/06/2021 Tài khoản quốc gia
1 Một số chỉ tiêu chủ yếu về tài khoản quốc gia
2 Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế
3 Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010 phân theo khu vực kinh tế
4 Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế
và theo ngành kinh tế
5 Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành
phân theo loại hình kinh tế và theo ngành kinh tế
6 Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010 phân theo loại hình kinh tế
và theo ngành kinh tế
7 Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010
phân theo loại hình kinh tế và theo ngành kinh tế (Năm trước = 100)
8 Sử dụng tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành
9 Sử dụng tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010
10 Tổng thu nhập quốc gia theo giá hiện hành
11 Thu ngân sách Nhà nước
12 Cơ cấu thu ngân sách Nhà nước
13 Chi ngân sách Nhà nước
14 Tổng phương tiện thanh toán, tiền gửi tại thời điểm 31/12 hàng năm
15 Số dư tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
tại thời điểm 31/12 hàng năm
16 Lãi suất
17 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

1027/06/2021 Dân số và lao động
1 Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2020 phân theo địa phương
2 Dân số trung bình phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
3 Dân số trung bình phân theo địa phương
4 Dân số nam trung bình phân theo địa phương
5 Dân số nữ trung bình phân theo địa phương
6 Dân số thành thị trung bình phân theo địa phương
7 Dân số nông thôn trung bình phân theo địa phương
8 Tỷ số giới tính phân theo thành thị, nông thôn
9 Tỷ số giới tính của dân số phân theo địa phương
10 Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh phân theo vùng
11 Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số

1126/06/2021 Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu
1 Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2019 phân theo địa phương
2 Hiện trạng sử dụng đất (Tính đến 31/12/2019)
3 Hiện trạng sử dụng đất phân theo địa phương (Tính đến 31/12/2019)
4 Cơ cấu đất sử dụng phân theo địa phương (Tính đến 31/12/2019)
5 Chỉ số biến động diện tích đất tự nhiên năm 2019 so với năm 2018
phân theo địa phương (Tính đến 31 tháng 12)
6 Tổng số giờ nắng tại một số trạm quan trắc
7 Số giờ nắng các tháng năm 2019 tại một số trạm quan trắc
8 Tổng lượng mưa tại một số trạm quan trắc
9 Lượng mưa các tháng năm 2019 tại một số trạm quan trắc
10 Mức thay đổi lượng mưa tại một số trạm quan trắc
11 Độ ẩm không khí trung bình tại một số trạm quan trắc
12 Độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2019 tại một số trạm quan trắc
13 Nhiệt độ không khí trung bình tại một số trạm quan trắc
14 Nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2019 tại một số trạm quan trắc
15 Mực nước một số sông chính
16 Lưu lượng nước một số sông chính
17 Mực nước biển trung bình năm 2019 tại một số trạm quan trắc
18 Mức thay đổi mực nước biển trung bình tại một số trạm quan trắc

11 dòng trong 1 trang
1