Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
96 dòng trong 5 trang
1 2 3 4 5
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
112/09/2023 Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long rà soát sau thẩm định

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1GrbleMJ5z9XxibROuGZAf3paGcCg2V7e?usp=sharing

CSDL:https://drive.google.com/file/d/1k9qbxbJpADlrby8lOKDiB4MQwBofpZJS/view?usp=sharing

206/09/2023 Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/1LVcoFIZ31PcJuyQLBsNUQHXB5HQml3AF

324/08/2023 Quy hoạch tỉnh Hưng Yên trình thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1MVHA-9u7AvDTTzAuLcoi9UnUa-TCHZ-c?usp=sharing

423/08/2023 Quy hoạch tỉnh Đăk Lắk trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ: https://drive.google.com/file/d/1Aq-WhqMO99wVaA0DVxoHG0kU_PxPi5mM/view?usp=sharing

CSDL:https://drive.google.com/file/d/1znjhm0Hq9ycCxeLDXl5kaEpmuG1yPPYK/view?usp=sharing

523/08/2023 Quy hoạch tỉnh Điện Biên trình thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/13Ho1RfX-agLyL1KlJh5FYrg5YDmd0g75?usp=sharing

CSDL:https://drive.google.com/file/d/1Ra13jxHZqHkK83171FbPUqbftI8_p7Vg/view?usp=sharing

623/08/2023 Quy hoạch tỉnh Quảng Nam trình thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1wLJhzeLCngygouSYpgCDNAveYZwdxe8D

CSDL:https://drive.google.com/file/d/1dLvuR2ybNeJMXFjMsoxAj6VWvshzAKkH/view?usp=sharing

720/8/2023 Quy hoạch tỉnh Bình Thuận trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ dồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1UoghLdz2jH-CIy3jk35pZreIGDcK43_V

815/08/2023 Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình phê duyệt

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình phê duyệt

914/08/2023 Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận trình phê duyệt

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình phê duyệt

Hệ thống Sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/18OhqLfOnhzlRM57NR0DL1E65wIxNIdng

1014/8/2023 Quy hoạch thành phố Hải Phòng trình rà soát sau thẩm định

Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1poGNogV280h9ttYFpDh7s_u_nKh9f4ul?usp=sharing

1110/08/2023 Quy hoạch tỉnh Hải Dương trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1qOBvu3_pc-IuDbFHme4bQ0VGG6CSBLFh

1210/08/2023 Quy hoạch tỉnh Hòa Bình trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1gTh6SMXrjEUhN7YsfJZ8AvaeyrN2jZgD

CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1dgsuk9_t7X1xe7qNQTQ-n-wyBU_ta7f5

1303/8/2023 Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế trình thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thừ Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/file/d/1bCiM_6RwJ8zw-0wpOX8II4YBV-PAuJe5/view?usp=drive_link

Cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/1F3yUQdqJ00WGO8_2280oGGcM5KcWbt4d

1403/8/2023 Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng trình phê duyệt

Hồ sơ Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình phê duyệt

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1Wlrim6zEUifcYPphtfjattZkmGdpTj_2

CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1PDfgiK-DjR8Urgjg97KG4-9uOY3toOpm

1521/07/2023 Quy hoạch tỉnh Trà Vinh trình phê duyệt

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trình phê duyệt

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:9. Hệ thống Bản đồ - Google Drive

Cơ sở dữ liệu:11. Cơ sở dữ liệu - Google Drive

1620/07/2023 Quy hoạch tỉnh Phú Yên trình thẩm định

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/file/d/1y440XB3_PtXAtfIk1kjqO_gMHqBd5pYx/view?usp=drive_link

1719/07/2023 Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/file/d/1e5gPf1cA7LV_Ref-35a8uHEerULqrLKt/view?usp=drive_link

CSDL:https://drive.google.com/file/d/1eM1RZBwekKWWrlrM_2jyywCE99rPrePm/view?usp=drive_link

Báo cáo chuyên đề:https://drive.google.com/file/d/1X0jAvCYesjkKCPkT2rT60ieLen--m-L3/view?usp=drive_link

1819/07/2023 Quy hoạch tỉnh Lai Châu rà soát sau thẩm định

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/file/d/1wl9yfYICKAwshW-nu7Sz8tcHxPfgilc9/view?usp=sharing

CSDL:https://drive.google.com/file/d/1TaupsQCy870ZwYx-EZ0cF_IaXFJ3zwNc/view?usp=sharing

1918/7/2023 Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn trình thẩm định

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

2013/07/2023 Quy hoạch tỉnh Đắk·Nông hoàn thiện sau khi họp thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Đắk Nông hoàn thiện sau khi họp thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/file/d/1YRZ5TXeV3zK9QB2q4Mt51Tpjzkok_IoM/view

CSDL:https://drive.google.com/file/d/1_mMYgklT-bwoI4EO8U80FyYhzX0es2Z1/view

96 dòng trong 5 trang
1 2 3 4 5