Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
5 dòng trong 1 trang
1
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
113/05/2024 Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh trình thẩm định

Hồ sơ quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/14xxvIvWIFw0oZK_C4YkIPimUYrFmgYUh

215/04/2024 Quy hoạch tỉnh Đồng Nai trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1TjPMg9j3ErpOtZ1BT4gBLNqFpiWkgrV8

309/04/2024 Quy hoạch Thành phố Hà Nội trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

420/02/2024 Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến

Hồ sơ Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 xin ý kiến

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1OD1A3n9_4xczzvwdWtwF2kJ8ul7WcH17?usp=sharing

502/01/2024 Quy hoạch tỉnh Bình Dương trình thẩm định

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1JbGoCOHxzXqllAe61DEz4WIEcFMIYVv9?usp=sharing

5 dòng trong 1 trang
1