Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
119 dòng trong 6 trang
1 2 3 4 5 6
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
120/02/2024 Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến

Hồ sơ Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 xin ý kiến

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1OD1A3n9_4xczzvwdWtwF2kJ8ul7WcH17?usp=sharing

209/01/2024 Quy hoạch tỉnh Hưng Yên trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thơi kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 rà soát trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/1tpfu8i8GuDMuw9xTohxTR2OUjAZ-NLRf?usp=sharing

302/01/2024 Quy hoạch tỉnh Bình Dương trình thẩm định

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1JbGoCOHxzXqllAe61DEz4WIEcFMIYVv9?usp=sharing

420/12/2023 Quy hoạch tỉnh Điện Biên trình rà soát sau thẩm định

Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

518/12/2023 Quy hoạch Thành phố Hà Nội trình thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

611/12/2023 Quy hoạch tỉnh Đồng Nai trình thẩm định

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/10J9cp9SgIlbtmM-NUpHC1UXeWHspkHPx?usp=sharing

711/12/2023 Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn rà soát sau thẩm định

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ, CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/109rCVWtdYJCRPfu0l-Aeo3NluWX-AUIa?usp=sharing

808/12/2023 Quy hoạch tỉnh Quảng Nam trình rà soát sau thẩm định

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/1WCfinLEQFTXJY5ICNs6Zq13WInDqJ8Qc?usp=sharing

927/11/2023 Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1WrOfACs3z8X0ng90_iJCZwr88ectet0T?usp=sharing

1023/11/2023 Quy hoạch Thành phố Hà Nội xin ý kiến

Hồ sơ quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xin ý kiến

- Hệ thống bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1kFtcfhTTshoEo-lp_JUb-sFRIgPeLXfr?usp=sharing

1121/11/2023 Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/1a52a9TfbrTEFvxKBBE0sFtZurqT4KVWA?usp=drive_link

1221/11/2023 Quy hoạch tỉnh Kon Tum trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/1Vyklu5IDS8cBG4iOzH7wubjbe0D86pi9

1316/11/2023 Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình phê duyệt

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình phê duyệt

1409/11/2023 Quy hoạch tỉnh Ninh Bình trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/1c7FZl7C_IuG8AZTTLIwhAdrvYdre06Iv?usp=sharing

1508/11/2023 Quy hoạch tỉnh Gia Lai trình rà soát sau thẩm định

Hố sơ Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1dkdheQrm3bINk1oWuVhUKCBZtMJgy32_?usp=sharing

1605/11/2023 Quy hoạch tỉnh Thái Bình trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/1HMaN__3HL-D0jQ1Qlea53AUkHGhjvNQ2?usp=sharing

1703/11/2023 Quy hoạch tỉnh Quảng Trị trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/1-Rt7MiZLCEJY_6vQoiTFqAvAJ-fDENq8

1826/10/2023 Quy hoạch tỉnh Sơn La trình rà soát sau thẩm định

Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

1909/10/2023 Quy hoạch tỉnh TIền Giang trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1pIzSbWgGIcPLc4u_pXZgB3506PMjHOgE

CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1pIzSbWgGIcPLc4u_pXZgB3506PMjHOgE?usp=sharing

2003/10/2023 Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp trình rà soát sau thẩm định

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và Cơ sở dữ liệu về quy hoạch:https://drive.google.com/drive/folders/1ZP9hgFq_8qjl2hfS2JJNP8fbjGTT7GpB

119 dòng trong 6 trang
1 2 3 4 5 6