Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
35 dòng trong 2 trang
1 2
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
123/9/2022 Quy hoạch tỉnh Hải Dương

Hồ sơ xin ý kiến Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

221/9/2022 Quy hoạch tỉnh Trà Vinh trình thẩm định

Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Đóng gói bản đồ + Cơ sở dữ liệu - Google Drive

313/9/2022 Quy hoạch tỉnh Hà Giang trình thẩm định

Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bản đồ:https://drive.google.com/file/d/1ewV5VnidM_BO3Rpkh_p9tE8eOzThpHM-/view

409/9/2022 Quy hoạch tỉnh Nghệ An trình thẩm định

Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

509/9/2022 Quy hoạch tỉnh Long An trình thẩm định

Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đường dẫn bản đồ:Bản đồ - Google Drive

605/9/2022 Quy hoạch tỉnh Đắk Nông

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lấy ý kiến quy hoạch - Đắk Nông (daknong.gov.vn)

716/8/2022 Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

815/8/2022 Quy hoạch tỉnh Điện Biên

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xin ý kiến

910/8/2022 Quy hoạch tỉnh Yên Bái

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1010/8/2022 Quy hoạch tỉnh Thái Bình

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1110/8/2022 Quy hoạch tỉnh Phú Thọ

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1210/8/2022 Quy hoạch tỉnh Kiên Giang

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1329/7/2022 Quy hoạch tỉnh Gia Lai

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1429/6/2022 Quy hoạch tỉnh Long An

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Kèm Hồ sơBản đồ - Google Drive

1520/5/2022 Quy hoạch tỉnh Cao Bằng

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

https://drive.google.com/file/d/1dYPIfpwZnXaTGnBKKl04vEIIXnmidgYi/view

1612/05/2022 Quy hoạch tỉnh An Giang

Hồ sơ quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1712/05/2022 Quy hoạch tỉnh Cần Thơ

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1811/05/2022 Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng

Hồ sơ quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1910/5/2022 Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

2009/5/2022 Quy hoạch tỉnh Nghệ An

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

35 dòng trong 2 trang
1 2