Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
22 dòng trong 2 trang
1 2
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
120/5/2022 Quy hoạch tỉnh Cao Bằng

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

https://drive.google.com/file/d/1dYPIfpwZnXaTGnBKKl04vEIIXnmidgYi/view

212/05/2022 Quy hoạch tỉnh An Giang

Hồ sơ quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

312/05/2022 Quy hoạch tỉnh Cần Thơ

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

411/05/2022 Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng

Hồ sơ quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

510/5/2022 Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

609/5/2022 Quy hoạch tỉnh Nghệ An

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

704/5/2022 Quy hoạch tỉnh Long An

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

https://drive.google.com/file/d/1xXD9Hb9adnD9a8wWFFd8UOxlUdC3CnAR/view

823/4/2022 Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

922/4/2022 Quy hoạch tỉnh Trà Vinh

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1015/03/2022 Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2050, tầm nhìn đến năm 2050

1105/03/2022 Quy hoạch tỉnh Hưng Yên

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1218/02/2022 Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1328/1/2022 Quy hoạch tỉnh Hà Nam

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1427/01/2022 Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1511/01/2022 Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1606/01/2022 Quy hoạch tỉnh Hà Giang

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1730/12/2021 Quy hoạch tỉnh Lai Châu

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1830/11/2021 Quy hoạch tỉnh Lào Cai

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1923/11/2021 Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

2001/11/2021 Quy hoạch tỉnh Tuyên quang

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

22 dòng trong 2 trang
1 2