Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ QUY HOẠCH

Quy hoạch 2011-2020

QH giai đoạn 2011-2020 được tổng hợp dưới dạng tài liệu, dùng để tra cứu, kế thừa trong QH giai đoạn kế tiếp và nghiên cứu.

Quy hoạch 2021-2030

QH giai đoạn 2020-2030 được tổng hợp dưới dạng bản đồ số hóa, dùng để tra cứu, phân tích, tích hợp, quản lý và giám sát.

Kết nối - Kiến tạo

Liên hệ, hỏi đáp và xin ý kiến dự thảo về QH dễ dàng, hiệu quả và nhanh chóng giữa các cơ quan chính phủ (G2G) và các tổ chức.

 

VIDEO

Danh sách hồ sơ quy hoạch

106 dòng trong 6 trang
1 2 3 4 5 6
STTTên đơn vịTên quy hoạchNăm lập quy hoạchLoại quy hoạchTrạng thái
1Đắc LắkQuy hoạch tỉnh Đắc Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20502019Quy hoạch tỉnh Đã gửi:2024-07-08 22:00:00.000
2Trà VinhQuy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20502020Quy hoạch tỉnh Đã gửi:2024-05-15 10:21:00.000
3Thành phố Cần ThơQuy hoạch Thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20502023Quy hoạch tỉnh Đã gửi:2024-07-12 09:56:00.000
4Hà GiangQuy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20502020Quy hoạch tỉnh Lưu tạm
5Tuyên QuangQuy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20502020Quy hoạch tỉnh Lưu tạm
6Cao BằngQuy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch tỉnh Chưa cập nhật
7Lạng SơnQuy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch tỉnh Chưa cập nhật
8Lào CaiQuy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch tỉnh Chưa cập nhật
9Yên BáiQuy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch tỉnh Chưa cập nhật
10Thái NguyênQuy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch tỉnh Chưa cập nhật
11Bắc KạnQuy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch tỉnh Chưa cập nhật
12Phú ThọQuy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch tỉnh Chưa cập nhật
13Bắc GiangQuy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20502021Quy hoạch tỉnh Lưu tạm
14Hoà BìnhQuy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch tỉnh Chưa cập nhật
15Sơn LaQuy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch tỉnh Chưa cập nhật
16Lai ChâuQuy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20502020Quy hoạch tỉnh Lưu tạm
17Điện BiênQuy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch tỉnh Chưa cập nhật
18Thành phố Hà NộiQuy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch tỉnh Chưa cập nhật
19Thành phố Hải PhòngQuy hoạch Thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch tỉnh Chưa cập nhật
20Quảng NinhQuy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch tỉnh Chưa cập nhật
106 dòng trong 6 trang
1 2 3 4 5 6