Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ QUY HOẠCH

Quy hoạch 2011-2020

QH giai đoạn 2011-2020 được tổng hợp dưới dạng tài liệu, dùng để tra cứu, kế thừa trong QH giai đoạn kế tiếp và nghiên cứu.

Quy hoạch 2021-2030

QH giai đoạn 2020-2030 được tổng hợp dưới dạng bản đồ số hóa, dùng để tra cứu, phân tích, tích hợp, quản lý và giám sát.

Kết nối - Kiến tạo

Liên hệ, hỏi đáp và xin ý kiến dự thảo về QH dễ dàng, hiệu quả và nhanh chóng giữa các cơ quan chính phủ (G2G) và các tổ chức.

 

VIDEO

Đăng ký tài khoản

nhận thông tin cập nhật về công tác quy hoạch

và đăng nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch