Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
107 dòng trong 6 trang
1 2 3 4 5 6
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Bộ Giao thông vận tảiNhiệm vụ lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
quyet-dinh-44-qd-ttg-2020-nhiem-vu-lap-quy-hoach-ket-cau-ha-tang-duong-thuy-noi-dia.pdf ;
2Bộ Giao thông vận tảiNhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
82_QD-TTg_nhiemvu_quyhoachmangluoiduongsat.pdf ;
3Bộ Giao thông vận tảiNhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
77-qd-ttg-nvqhphattrienhethongcangbien.pdf ;
4Bộ Xây dựngNhiệm vụ lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
131_nvqhthandokhaithackhoangsanlamvlxd.pdf ;
5Bộ Tài nguyên và Môi trườngNhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
174-qd-ttg-nvqhbaotondadangsinhhoc.pdf ;
6Bộ Công thươngNhiệm vụ lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045Thủ tướng Chính phủ  
1264_nvqhphattriendienluc.pdf ;
7Bộ Công thươngNhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
1743-qd-ttg-nvqhtongthenangluong.pdf ;
8Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônNhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
1869_nvqhphongchongthientaithuyloi.pdf ;
9Bộ Tài nguyên và Môi trườngNhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
qd-1748-ttg-nvqhtainguyennuoc.pdf ;
10Bộ Giao thông vận tảiNhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
45-qd-ttg-nvqh-mang-luoi-duong-bo.pdf ;
11Thanh HóaNhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045Thủ tướng Chính phủ  
1629_nvqhtinhThanhHoa.pdf ;

3_Thuyet minh Nhiem vu QHT Thanh Hoa 26-9-2019.pdf ;

TH.rar ;
12Thành phố Đà NẵngNhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
1903_nvqhtpDaNang.pdf ;

09_Bao-cao-thuyet-minh-nhiem-vu-QHTPĐN_2 (1).pdf ;

DN1.rar ;
13Bắc GiangNhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
quyet-dinh-139-qd-ttg-nvqh-tinh-bac-giang.pdf ;

Thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch (Trình TTg ngày 19_12_2019).pdf ;

BG1.rar ;
14Lào CaiNhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
quyet-dinh-1804-qd-ttg-nvqh-tinh-lao-cai.pdf ;

4_1_Thuyet minh Nhiem vu QH Lao Cai.pdf ;
4_2_Thuyet minh du toan lap nhiem vu QH.pdf ;
4_3_Thuyet minh du toan lap QH.pdf ;

LC1.rar ;
15Lai ChâuNhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
7 QD 349 TTg phe duyet NV QH signed.pdf ;

3 Bao cao Thuyet minh Nhiem vu quy hoạch 7_1_2020.doc ;

Laichau.rar ;
16Bộ Giao thông vận tảiNhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
336_QD-TTg_nvqhtongthephattrienhethongcanghangkhong.doc ;
17Bộ Xây dựngNhiệm vụ quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
quyet-dinh-294-qd-ttg-2020-nhiem-vu-lap-quy-hoach-he-thong-do-thi-va-nong-thon.pdf ;
18Bộ Công thươngNhiệm vụ lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
quyet-dinh-295-qd-ttg-2020-nhiem-vu-lap-quy-hoach-tham-do-khai-thac-khoang-san.pdf ;
19Bộ Tài nguyên và Môi trườngNhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ  
quyet-dinh-274-qd-ttg-nhiem-vu-lap-quy-hoach-bao-ve-moi-truong-thoi-ky-2021-2030.pdf ;
20Tuyên QuangNhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Thủ tướng Chính phủ  
QĐ của TTgCP phê duyệt NVLQH (373-12_3_2020).pdf ;

Báo cáo Thuyết minh NVLQH.pdf ;

Tuyên Quang.rar ;
107 dòng trong 6 trang
1 2 3 4 5 6