Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
125 dòng trong 7 trang
1 2 3 4 5 ... 7
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025Thủ tướng Chính phủ 2260/QĐ-TTg ngày 31/12/2021
2260signed.pdf ;
2Tuyên QuangQuy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên QuangUBND tỉnh Tuyên Quang 253/QĐ-UBND ngày 20/5/2021
QD HAM YEN.pdf ;
3Tuyên QuangQuy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên QuangUBND tỉnh Tuyên Quang 251/QĐ-UBND ngày 20/5/2021
QD_Phe_duyet_QHSDD_Son_Duong.pdf ;
4Tuyên QuangQuy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên QuangUBND tỉnh Tuyên Quang 251/QĐ-UBND ngày 20/5/2021
QD YEN SON.pdf ;
5Tuyên QuangQuy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên QuangUBND tỉnh Tuyên Quang 252/QĐ-UBND ngày 20/5/2020
QD TP TQ.pdf ;
6Tuyên QuangQuy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên QuangUBND tỉnh Tuyên Quang 257/QĐ-UBND ngày 20/5/2021
QD NA HANG.pdf ;
7Tuyên QuangQuy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangUBND tỉnh Tuyên Quang 256/QĐ-UBND ngày 20/5/2021
QD LAM BINH.pdf ;
8Tuyên QuangQuy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên QuangUBND tỉnh Tuyên Quang 255/QĐ-UBND ngày 20/5/2021
QD CHIEM HOA.pdf ;
9Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ AnThủ tướng Chính phủ 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020
1943signed.pdf ;
10Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An GiangThủ tướng Chính phủ 115/QĐ-TTg ngày 23/01/2021
115signed.pdf ;
11Bộ Xây dựngQuy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 287/QĐ-TTg ngày 02/03/2021
287signed.pdf ;
12Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc GiangThủ tướng Chính phủ 775/QĐ-TTg ngày 25/05/2021
775signed.pdf ;
13Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc NinhThủ tướng Chính phủ 848/QĐ-TTg ngày 04/06/2021
848signed.pdf ;
14Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái NguyênThủ tướng Chính phủ 1008/QĐ-TTg ngày 24/06/2021
1008signed.pdf ;
15Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchNhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng ThápThủ tướng Chính phủ 1861/QĐ-TTg ngày 03/11/2021
1861signed.pdf ;
16Bộ Tài nguyên và Môi trườngQuy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 1969/QĐ-TTg ngày 23/11/2021
1969signed.pdf ;
17Bộ Tài nguyên và Môi trườngQuy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpốk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 2138/QĐ-TTg ngày 20/12/2021
2138signed.pdf ;
18Bộ Tài nguyên và Môi trườngQuy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025Quốc hội Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội: Về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025
NQ 39 quy hoach su dung dat quoc gia.pdf ;
19Bộ Tài nguyên và Môi trườngNhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 67/NQ-CP ngày 12/5/2020
67signed.pdf ;
20Bộ Giao thông vận tảiQuy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021
1829signed.pdf ;
125 dòng trong 7 trang
1 2 3 4 5 ... 7