Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
1 dòng trong 1 trang
1
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Chính phủQuy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Quốc hội Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
81-qh signed.pdf ;

Baocaotonghop.pdf ;

Ban do kho A3.rar ;

1_To trinh Quoc hoi 506.docx ;
2_Du thao NQ Quoc hoi.docx ;
4_Bao cao Tom tat.docx ;
5_Bao cao Danh gia moi truong chien luoc.pdf ;
6_BC 508 tiep thu giai trinh Ket luan UBTVQH.docx ;
7_BC 9308 tiep thu giai trinh y kien chuyen gia.pdf ;
8_Bao cao tiep thu giai trinh - Y kien tham dinh.pdf ;
9_Bao cao tiep thu giai trinh - Y kien gop y va Phan bien xa hoi.pdf ;
10_To trinh tom tat Quoc hoi.docx ;
11_Nghi quyet 138 cua Chinh phu ve QHTTQG.pdf ;
1 dòng trong 1 trang
1