Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
2 dòng trong 1 trang
1
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Bộ Tài nguyên và Môi trườngPhân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-20230, tầm nhìn đến năm 2050, Kế sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/03/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-20230, tầm nhìn đến năm 2050, Kế sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025
326_QD-TTg_09032022-signed.pdf ;
2Bộ Tài nguyên và Môi trườngQuy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025Quốc hội Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội: Về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025
NQ 39 quy hoach su dung dat quoc gia.pdf ;
2 dòng trong 1 trang
1