Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
19 dòng trong 1 trang
1
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045Thủ tướng Chính phủ Số 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 phê duyệt Quy hoạch Hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
509-ttg_signed Qh he thong du lich.pdf ;
2Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônQuy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 09/5/2024 phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
389_qd-ttg_09052024-signed.pdf ;
3Bộ Y tế Quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định 201/QĐ-TTg ngày 27/02/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
qh mang luoi co so y te _signed.pdf ;
4Bộ Tài nguyên và Môi trườngQuy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoang sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1626-qd-ttg-2023-tham-do-khai-thac-che-bien-su-dung-khoang-san-lam-vlxd.pdf ;
5Bộ Tài nguyên và Môi trườngQuy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023
680-ttg_signed.pdf ;
6Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiQuy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hộiThủ tướng Chính phủ Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 17/8/2023
QD-966-(2023)-TTg-QHmangluoiCStrogiupXH2021-2030.pdf ;
7Bộ Công thươngQuy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023
893qd signed Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia.pdf ;
8Bộ Công thươngQuy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
866_QD-TTg_18072023.pdf ;
866_QD-TTg_18072023_PL1.pdf ;
866_QD-TTg_18072023_PL2.pdf ;
866_QD-TTg_18072023_PL3+ PL4 +PL5.pdf ;
9Bộ Công thươngQuy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
861-ttg_signed.pdf ;
10Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônQuy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
847-ttg_signed.pdf ;

1_BaocaoTongHopQHPCTTL.pdf ;
2_BaocaoHTKT-XH-QHPCTTL.pdf ;
3_BaocaoTieunuoc-QHPCTTL.pdf ;
4_BaocaoCapnuoc-QHPCTTL.pdf ;
5_Baocao PhongCTT-QHPCTTL.pdf ;

6_Bando HientrangCapNuoc-QHPCTTL.pdf ;
7_Bando QHCapNuoc-QHPCTTL.pdf ;
8_Bando QHTieuNuoc-QHPCTTL.pdf ;
9_Bando PhongCTT-QHPCTTL.pdf ;

Baocaothamdinh-QHPCTTTL.pdf ;
11Bộ Công anQuy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
819ttg_signed.pdf ;

2Baocaoquyhoach.rar ;

07_BandoHientrang1.rar ;
07_BandoHienTrang2.rar ;
7BandoQuyhoach1.rar ;
7BandoQuyhoach2.rar ;
8_CSDL.rar ;

1ToTrinh.rar ;
5BaocaoThamdinh.rar ;
6BaocaoGiaitrinhTiepthu.rar ;
4_YkienBoNganh.rar ;
4_YkienTinh1885.rar ;
4_YkienTrungUong.rar ;
4_YkienTinh2459.rar ;
12Bộ Giao thông vận tảiQuy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
648-ttg_signed.pdf ;
13Bộ Công thươngQuy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng chính phủ
QH Điện VIII.pdf ;
14Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiQuy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 10/02/2023
73-ttg signed.pdf ;
15Bộ Tài nguyên và Môi trườngQuy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022
1622ttg signed.pdf ;
16Bộ Giao thông vận tảiQuy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021
1829signed.pdf ;

Duong thuy noi dia arcgis.rar ;
17Bộ Giao thông vận tảiQuy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021
1769_QD-TTg_19102021-signed.pdf ;

05 Bao cao tom tat.zip ;

01 Tap I_Bao cao Chinh.zip ;
Mang QHĐS_GIS.rar ;
18Bộ Giao thông vận tảiQuy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021
1579signed.pdf ;

Thuyet minh va ban ve.pdf ;

Ho so Quy hoach cang bien.pdf ;
19Bộ Giao thông vận tảiQuy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030Thủ tướng Chính phủ 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021
1454_signed.pdf ;

Bao cao duong bo.pdf ;

Bando_Tong The GTVT Viet Nam.pdf ;

Mang duong bo ArcGIS.rar ;
19 dòng trong 1 trang
1