Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
1 dòng trong 1 trang
1
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Chính phủQuy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định 287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
287_QD-TTg_28022022-signed.pdf ;

Ban do quy hoach dbscl.zip ;
1 dòng trong 1 trang
1