Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
6 dòng trong 1 trang
1
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Chính phủQuy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
376_qhvungbtbvadhmt_signed.pdf ;
2Chính phủQuy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
377_qhvungtaynguyen_signed.pdf ;
3Chính phủQuy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
369_TTmmphiaBac.pdf ;
369_Phuluc.pdf ;
4Chính phủQuy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
368_DbSongHong_signed.pdf ;
368_Phuluc.pdf ;
5Chính phủQuy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 370/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
370_qd-ttg_04052024-signed.pdf ;
6Chính phủQuy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định 287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
287_QD-TTg_28022022-signed.pdf ;

Ban do quy hoach dbscl.zip ;
6 dòng trong 1 trang
1