Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
1 dòng trong 1 trang
1
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Bắc GiangQuy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tải hồ sơ quy hoạch https://drive.google.com/drive/folders/1yZcFIOWnd9tqNlx65Mz9UPxjWNkcUPdf
QHtinhBacGiang.pdf ;

Bao cao tong hop.pdf ;
1 dòng trong 1 trang
1