Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
31 dòng trong 2 trang
1 2
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Thái BìnhQuy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050
1735_thaibinh_signed.pdf ;
1735_thaibinh_PL_signed.pdf ;
2Hà NamQuy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050
1686_HaNam_signed.pdf ;
1686_HaNamPL_signed.pdf ;
3Hòa BìnhQuy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1648_hoabinh_signed.pdf ;
1648_hoabinh1_signed.pdf ;
4Bà Rịa Vũng TàuQuy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà rịa - Vũng tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1629_BariaVungTau_signed.pdf ;
5Hải DươngQuy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1639_haiduong_signed.pdf ;
1639_haiduongPL_signed.pdf ;
6Thành phố Hải PhòngQuy hoạch Thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 về việc phê duyệt quy hoạch Thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1516_HaiPhong_signed.pdf ;
7Bình PhướcQuy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1489_BinhPhuoc_signed.pdf ;
8Cao BằngQuy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
caobang_signed.pdf ;
caobang_pl_signed.pdf ;
9Quảng NgãiQuy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
quangngai_signed.pdf ;
quangngai_pl_signed.pdf ;
10Bến TreQuy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1399_qd-ttg_17112023_2-signed.pdf ;
1399_qd-ttg_17112023_3-signed.pdf ;
11Cà MauQuy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1386_qd-ttg_17112023_2-signed.pdf ;
1386_qd-ttg_17112023_3-signed.pdf ;
12An GiangQuy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 13/11/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1369_qd-ttg_15112023_2-signed1700103031565.pdf ;
13Hà GiangQuy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1339/QĐ-TTg ngày 13/11/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1339_HaGiang1_signed.pdf ;
1339_HaGiang2_signed.pdf ;
14Kiên GiangQuy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1289_KienGiang_signed.pdf ;
15Ninh ThuậnQuy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1319_NinhThuan1_signed.pdf ;
1319_NinhThuan2_signed.pdf ;
16Bắc KạnQuy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 02311/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1288_BacKan_signed.pdf ;
17Thành phố Đà NẵngQuy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1287_DaNang1-signed.pdf ;
1287_DaNang2_signed.pdf ;
18Trà VinhQuy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1142_qd-ttg_travinh-signed.pdf ;
1142_qd-ttg_travinh phu luc-signed.pdf ;
19Yên BáiQuy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1086-ttg Yen Bai_signed.pdf ;
20Nghệ AnQuy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2023 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1059-ttg_Nghean_signed.pdf ;
31 dòng trong 2 trang
1 2