Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
11 dòng trong 1 trang
1
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Sóc TrăngQuy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2023 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
995-ttg_signed.pdf ;
2Long AnQuy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2023 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
686_QDLongAn_signed.pdf ;
686_Phu luc.pdf ;
3Quảng BìnhQuy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2023 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
377-ttg quang binh_signed.pdf ;
4Tuyên QuangQuy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
325-ttg signed.pdf ;
5Khánh HòaQuy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
318-ttg signed.pdf ;
6Lào CaiQuy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
316qd signed.pdf ;
7Thái NguyênQuy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
222-ttgsigned.pdf ;
8Thanh HóaQuy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2023 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
153_QD-TTg_27022023-signed.pdf ;
9Hà TĩnhQuy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1363_QD-TTg_phe-duyet-QH-Ha-Tinh-217.pdf ;
10Quảng NinhQuy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
80_QD-TTg_11022023_2-signed.pdf ;
11Bắc GiangQuy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tải hồ sơ quy hoạch https://drive.google.com/drive/folders/1yZcFIOWnd9tqNlx65Mz9UPxjWNkcUPdf
QHtinhBacGiang.pdf ;

Bao cao tong hop.pdf ;
11 dòng trong 1 trang
1