Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
7 dòng trong 1 trang
1
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Tuyên QuangQuy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên QuangUBND tỉnh Tuyên Quang 253/QĐ-UBND ngày 20/5/2021
QD HAM YEN.pdf ;
2Tuyên QuangQuy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên QuangUBND tỉnh Tuyên Quang 251/QĐ-UBND ngày 20/5/2021
QD_Phe_duyet_QHSDD_Son_Duong.pdf ;
3Tuyên QuangQuy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên QuangUBND tỉnh Tuyên Quang 251/QĐ-UBND ngày 20/5/2021
QD YEN SON.pdf ;
4Tuyên QuangQuy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên QuangUBND tỉnh Tuyên Quang 252/QĐ-UBND ngày 20/5/2020
QD TP TQ.pdf ;
5Tuyên QuangQuy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên QuangUBND tỉnh Tuyên Quang 257/QĐ-UBND ngày 20/5/2021
QD NA HANG.pdf ;
6Tuyên QuangQuy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên QuangUBND tỉnh Tuyên Quang 256/QĐ-UBND ngày 20/5/2021
QD LAM BINH.pdf ;
7Tuyên QuangQuy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên QuangUBND tỉnh Tuyên Quang 255/QĐ-UBND ngày 20/5/2021
QD CHIEM HOA.pdf ;
7 dòng trong 1 trang
1