Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
12 dòng trong 1 trang
1
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Cao BằngQuyết định số 295/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040
295-qd-ttgsigned.pdf ;
2Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025Thủ tướng Chính phủ 2260/QĐ-TTg ngày 31/12/2021
2260signed.pdf ;
3Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ AnThủ tướng Chính phủ 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020
1943signed.pdf ;
4Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An GiangThủ tướng Chính phủ 115/QĐ-TTg ngày 23/01/2021
115signed.pdf ;
5Bộ Xây dựngQuy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 287/QĐ-TTg ngày 02/03/2021
287signed.pdf ;
6Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc GiangThủ tướng Chính phủ 775/QĐ-TTg ngày 25/05/2021
775signed.pdf ;
7Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc NinhThủ tướng Chính phủ 848/QĐ-TTg ngày 04/06/2021
848signed.pdf ;
8Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái NguyênThủ tướng Chính phủ 1008/QĐ-TTg ngày 24/06/2021
1008signed.pdf ;
9Bộ Tài nguyên và Môi trườngQuy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 1969/QĐ-TTg ngày 23/11/2021
1969signed.pdf ;
10Bộ Tài nguyên và Môi trườngQuy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpốk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 2138/QĐ-TTg ngày 20/12/2021
2138signed.pdf ;
11Bộ Tài nguyên và Môi trườngQuy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 432/QĐ-TTg ngày 24/03/2021
432signed.pdf ;
12Bộ Xây dựngPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 287/QĐ-TTg ngày 02/03/2021
287signed.pdf ;
12 dòng trong 1 trang
1