Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 09/10/2019-16:06:00 PM
Số ký hiệu: 72/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 30/08/2019
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng


File đính kèm:
NĐ72_xây_dựng_và_đô_thị.pdf
    Tổng số lượt xem: 1053
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa