Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 19/08/2020-17:07:00 PM
Số ký hiệu: Tài liệu Hội thảo
Ngày ban hành: 19/8/2020
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Tài liệu Hội thảo tham vấn về Khung định hướng phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đính kèm

    Tổng số lượt xem: 1407
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa