Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 21/10/2020-00:34:00 AM
Số ký hiệu: Văn bản hướng dẫn
Ngày ban hành: 21/10/2020
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Dự thảo văn bản hướng dẫn về các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các định hướng ưu tiên phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
Bao_cao_Khung_DHPT_DBSCL.pdf
    Tổng số lượt xem: 1867
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa