Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 22/12/2020-09:32:00 AM
Số ký hiệu: Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành: 3/12/2020
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đính kèm

    Tổng số lượt xem: 1410
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa