Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 30/11/2021-17:59:00 PM
Số ký hiệu: 66/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 11/06/2020
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp


File đính kèm:
ND-66.signed.pdf
    Tổng số lượt xem: 541
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa