Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 12/01/2022-14:38:00 PM
Số ký hiệu: 05/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/01/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Nghị định số 05/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê


File đính kèm:
05-NDsigned.pdf
    Tổng số lượt xem: 611
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa