Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/02/2022-13:56:00 PM
Số ký hiệu: 149/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 28/01/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Quyết định 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
QD-149-(2022)-TTg-CLDadangsinhhoc2030.pdf
    Tổng số lượt xem: 410
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa