Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 24/02/2022-14:22:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi
Ngày ban hành: 13/12/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Báo cáo tổng hợp Quy hoạch phòng, chống thiên tai và Thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
BCTH_QH_Thuy_loi-22.2.13.pdf
    Tổng số lượt xem: 1449
  •