Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 04/06/2019-09:02:00 AM
Số ký hiệu: 579/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/02/2019
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hưng Yên Quyết định bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại khoản d Điểm 1, Điều 59 Luật Quy hoạch


File đính kèm:
85614efc-8b49-42b6-b168-e5e19e5ede9e.pdf
    Tổng số lượt xem: 1045
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa