Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 04/06/2019-09:06:00 AM
Số ký hiệu: 591/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành: 21/02/2019
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bộ Nông nghiệp Quyết định bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại khoản d Điểm 1, Điều 59 Luật Quy hoạch


File đính kèm:
11c64eff-5418-4278-bc80-deac4714952a.pdf
    Tổng số lượt xem: 958
  •  
Các tin mới