Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 04/06/2019-09:06:00 AM
Số ký hiệu: 305/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/02/2019
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Bình Phước Quyết định bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại khoản d Điểm 1, Điều 59 Luật Quy hoạch


File đính kèm:
6371460c-39f0-4feb-9d81-c8b928f07797.pdf
    Tổng số lượt xem: 1022
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa