Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 02/01/2024-09:12:00 AM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Bình Dương trình thẩm định
Ngày ban hành: 02/01/2024
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1JbGoCOHxzXqllAe61DEz4WIEcFMIYVv9?usp=sharing


File đính kèm:
01_85_TTr_SKHĐT_21122023.pdf
02a_BCTH_QHT_BinhDuong_02-01-2024.pdf
02b_BCTT_QHT_BinhDuong_02-01-2024.pdf
03_QD_QHT_BinhDuong_03-01-2023_In_chot.pdf
04a_Bao_cao_tong_hop_y_kien_QHT_Binh_Duong_22-12-2023.pdf
04b_Bao_cao_giai_trinh_QHT_Binh_Duong_02-01-2024.pdf
06_DMC_QHT_Binh_Duong_14-12-2023.pdf
06a_Giai_trinh_ĐMC_QHT_Binh_Duong_15-12-2023.pdf
07_6678_VB_chap_thuan_trinh_tham_dinh.pdf
    Tổng số lượt xem: 2716
  •