Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 04/06/2019-09:07:00 AM
Số ký hiệu: 194/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/01/2019
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Trà Vinh Quyết định bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại khoản d Điểm 1, Điều 59 Luật Quy hoạch


File đính kèm:
a04f4caa-1fa9-4f04-9585-a095cc7cb955.pdf
    Tổng số lượt xem: 976
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa