Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
1 dòng trong 1 trang
1
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
130/01/2020 Dự thảo Tờ trình và Chỉ thị hướng dẫn lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Dự thảo Tờ trình & Chỉ thị hướng dẫn lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

1 dòng trong 1 trang
1