Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Thời kỳ quy hoạch
Tên quy hoạch
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
107 dòng trong 6 trang
1 2 3 4 5 6
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchVăn bản quy định để thực hiệnQuyết định phê duyệtBáo cáo quy hoạchBản đồ thuyết minhTài liệu khác
1Thành phố Hồ Chí MinhNhiệm vụ Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 642/QĐ-TTg ngày 26/5/2022
642-ttg_signed.pdf ;
2Bộ Kế hoạch và Đầu tưNhiệm vụ lập Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 492/QĐ-Ttg ngày 19/4/2022
492-ttg nhiemvuvungdbshsigned.pdf ;
3Bộ Kế hoạch và Đầu tưNhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 495/QĐ-TTg ngày 20/4/2022
495_QD-TTg_20042022_2-signed.pdf ;
4Bộ Kế hoạch và Đầu tưNhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 463/QĐ-TTg ngày 14/4/2022
463 - PheduyetNhiemVungDongNambosigned.pdf ;
5Bộ Kế hoạch và Đầu tưNhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 462/QĐ-TTg ngày 14/4/2022
QD 462 - PheduyetNhiemvulapQHvungBTB&DHMT.pdf ;
6Bộ Kế hoạch và Đầu tưNhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 461/QĐ-TTg ngày 14/4/2022
461 - PheduyetNVTaynguyensigned.pdf ;
7Thành phố Hà NộiNhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 313/QĐ-TTg ngày 07/03/2022
313-qd-ttg-HaNoi signed.pdf ;
8Bộ Kế hoạch và Đầu tưNhiệm vụ lập Quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1163-qd-ttg-phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-vung-dbscl.pdf ;
9Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônNhiệm vụ lập Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
536 nvqh lam nghiep quoc gia.pdf ;
10Hòa BìnhNhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 925/QĐ-TTg ngày 30/06/2020
QĐ925-HoaBinh.pdf ;
11Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchNhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng ThápThủ tướng Chính phủ 1861/QĐ-TTg ngày 03/11/2021
1861signed.pdf ;
12Bộ Tài nguyên và Môi trườngNhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 67/NQ-CP ngày 12/5/2020
67signed.pdf ;
13Thành phố Hồ Chí MinhNhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060Thủ tướng Chính phủ 1528/QĐ-TTg ngày 14/9/2021
1528 ho chi minh.pdf ;
14Bộ Công thươngNhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 1743/QĐ-TTg ngày 03/12/2019
1743-qd-ttg-nvqhtongthenangluong.pdf ;
15Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônNhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 1869/QĐ-TTg ngày 23/12/2019
1869_nvqhphongchongthientaithuyloi.pdf ;
16Bộ Tài nguyên và Môi trườngNhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 1748/QĐ-TTg ngày 04/12/2019
qd-1748-ttg-nvqhtainguyennuoc.pdf ;
17Bộ Giao thông vận tảiNhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 45/QĐ-TTg ngày 10/01/2020
45-qd-ttg-nvqh-mang-luoi-duong-bo.pdf ;
18Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchNhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045Thủ tướng Chính phủ 1014/QĐ-TTg ngày 29/6/2021
1014 qh mang luoi co so van hoa.pdf ;
19Lâm ĐồngNhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Thủ tướng Chính phủ 946/QĐ-TTg ngày 15/6/2021
QD946 lam dong.pdf ;
20Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchNhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045Thủ tướng Chính phủ 933/QĐ-TTg ngày 14/6/2021
QD933 qh he thong du lich.pdf ;
107 dòng trong 6 trang
1 2 3 4 5 6