Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 20/02/2024-15:55:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến
Ngày ban hành: 20/02/2024
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 xin ý kiến

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1OD1A3n9_4xczzvwdWtwF2kJ8ul7WcH17?usp=sharing


File đính kèm:
01._BCTH_QHTPHCM_240220-FULL.pdf
02._BCTT_QHTPHCM_240221.pdf
03._BCTT_DMC_QHTPHCM_20.02.2024.pdf
    Tổng số lượt xem: 1903
  •