Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 15/04/2024-10:24:00 AM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Đồng Nai trình rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 15/04/2024
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1TjPMg9j3ErpOtZ1BT4gBLNqFpiWkgrV8


File đính kèm:
I._Bộ_Hồ_sơ_cập_nhật_(word).rar
II._Bộ_Hồ_sơ_tổng_hợp_giải_trình_tiếp_thu_ý_kiến_tham_gia_QHT_ĐN_của_Sở_và_cơ_quan_ngang_Sở-20240419T085604Z-001.zip
III._Bộ_Hồ_sơ_tổng_hợp_giải_trình_tiếp_thu_ý_kiến_của_Bộ_và_Cơ_quan_ngang_Bộ-20240419T085606Z-001.zip
IV._Bộ_Hồ_sơ_tổng_hợp_giải_trình_tiếp_thu_ý_kiến_của_UBMTTQ-20240419T085608Z-001.zip
    Tổng số lượt xem: 1858
  •