Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 06/08/2023-10:32:00 AM
Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) - Chiều ngày 12/7/2023 đã diễn ra Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh tham dự Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: MPI

Tiền Giang có vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch, nằm trên trục giao thông quan trọng, cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km về phía Nam và cách thành phố Cần Thơ 100 km về phía bắc, là địa bàn trung chuyển hàng hóa giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh cả về đường thủy và đường bộ.

Những năm qua, Tỉnh có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, về quy mô GRDP, năm 2022, tỉnh Tiền Giang xếp thứ 21/63 tỉnh, thành trong cả nước; so với Vùng ĐBSCL, Tiền Giang chiếm 10,2% quy mô GRDP của Vùng, đứng thứ 3/13 tỉnh thành, vùng ĐBSCL; tổng GRDP giai đoạn 2011-2020 tăng bình quân 6,5%/năm (vùng ĐBSCL tăng 6,45%/năm).

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển vẫn còn các điểm nghẽn chính như tầm nhìn chưa tương xứng; chưa hấp dẫn được nhiều nhà đầu tư quy mô, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hạn chế; Chuyển dịch cơ cấu; việc cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh chưa rõ nét, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chưa có liên kết thành khối ngành để nâng cao chuỗi giá trị, giảm ô nhiễm môi trường; Việc kết nối hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế giữa kết nối giao thông đối ngoại với nội tỉnh, kết nối giao thông đa phương thức, năng lực khai thác logistics để trở thành chuỗi chưa được chú trọng, đa phần chưa khai thác hết tiềm năng hiện có của tỉnh;… và cần phải được giải quyết trong quy hoạch.

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tỉnh Tiền Giang cần phải xây dựng một bản quy hoạch có chất lượng, trong đó đưa ra được các phương án phát triển phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, giải quyết các khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc; xác định các trọng tâm, đột phá và đưa ra được các nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện để tạo lực phát triển xứng tầm là một trong những trung tâm động lực của vùng.

Đồng thời đề nghị thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về tính hợp lý và sự tuân thủ quy trình lập quy hoạch; việc tích hợp các nội dung quy hoạch; về vị thế, vai trò và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của Tiền Giang đã đầy đủ chưa, trong bối cảnh mà sự vươn lên mạnh mẽ của các địa phương trong cả nước để đón đầu xu hướng hội nhập phát triển; việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng; tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thiên nhiên thời tiết cực đoan ảnh hướng đến Tiền Giang; quan điểm phát triển so với quy hoạch tổng thể quốc gia; các quy hoạch ngành quốc gia; quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long; tính khả thi của nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá; định hướng phát triển, định hướng phân bổ không gian từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ nguồn lực, phân bổ các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của Tiền Giang để khai thác có hiệu quả nhất về tài nguyên, lợi thế của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan, các chuyên gia đã quan tâm, hỗ trợ trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh và cho biết, Tiền Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh.

Nhận thức được những tồn tại, hạn chế của tỉnh, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch theo Quyết định số 840/QĐ-TTg ngày 16/6/2020, UBND tỉnh Tiền Giang đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức lập Quy hoạch tỉnh; cụ thể hóa các nội dung chủ đạo của Quy hoạch quốc gia, các ngành, lĩnh vực, địa phương trước đây và đặc biệt là Nghị quyết 13 -NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong điều kiện nguồn lực ngày càng hạn hẹp, tỉnh Tiền Giang xác định tập trung cho các dự án quan trọng là các dự án cần phải thực hiện để đạt được các mục tiêu chiến lược, trọng yếu; mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, an sinh xã hội mà Quy hoạch tỉnh đã xác định, ông Nguyễn Văn Vĩnh nhấn mạnh.

Theo dự thảo quy hoạch được trình bày tại Hội nghị, tỉnh Tiền Giang đưa ra mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành một tỉnh công nghiệp có cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, là một trong những cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò là cầu nối giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ; nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, đặc thù; phát triển tỉnh Tiền Giang trở thành một trung tâm du lịch cấp quốc gia. Kinh tế biển, kinh tế đô thị trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội; Thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, hiệu quả, với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại ổn định; bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả, bền vững.

Quy hoạch đề ra 22 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, kết cấu hạ tầng và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 mang tính quyết định với tốc độ tăng trưởng đề ra khá cao là 8,0 - 9,0%/năm, đòi hỏi nhiều nỗ lực trong điều hành của các cấp, các ngành. Phấn đấu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 140 - 145 triệu đồng. Tỷ lệ đô thị hóa tính theo khu vực toàn đô thị đến năm 2030 là khoảng 45 - 47%, Tỉnh tiếp tục duy trì, giữ vững tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng giao thông: phát triển đồng bộ và tích hợp các phương thức kết nối với hệ thống vùng và quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng các ngành khác. Thúc đẩy kinh tế số, phát triển đóng góp 15% vào năm 2025, và đạt 25% vào năm 2030. Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn khoảng 1,1%; năm 2030 giảm còn 0,7%.

Đối với các khu vực động lực phát triển tập trung phát triển theo 7 hành lang kinh tế cấp vùng đi qua Tiền Giang; Xác định 09 vùng công năng tương ứng với những chiến lược phát triển kinh tế và không gian khác nhau; 3 trung tâm đô thị; ba vùng vùng kinh tế - đô thị.

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, thành viên Hội đồng là đại diện các bộ, ngành liên và chuyên gia, ủy viên phản biện cho ý kiến cụ thể đối với nội dung quy hoạch và cho rằng, bối cảnh lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang có thuận lợi lớn là chúng ta đã có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rất rõ về định hướng phát triển của đất nước đến năm 2045; có Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt là Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đã xác định rất rõ về vị trí, vai trò của tỉnh Tiền Giang đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; chúng ta có 08 quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt là cơ sở để tỉnh đưa ra định hướng phát triển cũng như kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng quốc gia qua địa bàn tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Tiền Giang về cơ bản đã xem xét đến tính hợp lý, logic giữa các nội dung đề xuất, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện; nêu rõ quan điểm, định hướng phát triển, mục tiêu và đề ra các khâu đột phá để phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; nội dung quy hoạch cơ bản bám sát nội dung Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Các ý kiến cũng tập trung phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương; thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; phương án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, các khu chức năng; phương án phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh;… đồng thời đề nghị tỉnh Tiền Giang rà soát số liệu, dữ liệu trong báo cáo quy hoạch để đảm bảo sự thống nhất và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, dữ liệu được sử dụng.

Sau khi thảo luận, cho ý kiến, Hội đồng đã tiến hành, biểu quyết vào phiếu đánh giá gồm có 3 nội dung (đánh giá Quy hoạch tỉnh; đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch; đánh giá đối với dự thảo Báo cáo thẩm định quy hoạch) với kết quả đồng ý thông qua quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2023 với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết quý báu của các đại biểu để giúp tỉnh hoàn chỉnh bản quy hoạch theo đúng quy định; khẳng định qua các ý kiến, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chủ trì lập quy hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch; giúp tỉnh Tiền Giang có một bản quy hoạch tốt nhất, mang tính khoa học và bền vững lâu dài để phục vụ công tác quản lý, điều hành của tỉnh giai đoạn mới, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đề ra.

Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt sẽ tạo ra các động lực tăng trưởng và giá trị mới cho tỉnh Tiền Giang và để đảm bảo Quy hoạch này trở thành hiện thực, Tỉnh sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả trên cơ sở huy động tối đa các nguồn lực vốn đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng, quản lý đất đai, đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường năng lực bộ máy chính quyền cơ sở, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; liên kết phát triển; bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao các ý kiến phát biểu và đề nghị tỉnh Tiền Giang, trên cơ sở các ý kiến góp ý khẩn trương tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng; bảo đảm đồng bộ, thống nhất và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và môi trường; chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của nội dung, số liệu trong Báo cáo, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu trong hồ sơ quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời nhấn mạnh, công tác lập quy hoạch đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của từng ngành, từng vùng, từng địa phương nói riêng; phát huy khai thác được các tiềm năng, lợi thế của địa phương, sẵn sàng ứng phó với các thách thức mới thì chúng ta mới xây dựng được con đường phát triển trong tương lai. Công tác quy hoạch tốt là cơ hội để sắp xếp lại không gian phát triển mới, tạo dư địa và động lực phát triển cho tỉnh, giải quyết triệt để được các nút thắt, điểm nghẽn mà giai đoạn trước chưa có cơ hội để thực hiện./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://www1.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=58253

    Tổng số lượt xem: 428
  •