Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 15/09/2023-14:32:00 PM
Phiên họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(MPI) – Ngày 31/8/2023, đã diễn ra Phiên họp của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu khai mạc. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan tỉnh Hưng Yên về công tác quy hoạch. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên được lập trong bối cảnh có những thuận lợi đó là đã có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tổng thể quốc gia; 15 quy hoạch ngành quốc gia (nhất là các quy hoạch về hạ tầng giao thông, điện, khoáng sản) và 11 quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là một trong hai tỉnh Bắc Bộ có địa hình hoàn toàn là đồng bằng, không có rừng, không có núi, không giáp biển; là tỉnh có lợi thế về hạ tầng giao thông, là nơi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao cho Hà Nội, vùng Thủ đô và cả vùng Đồng bằng sông Hồng.

Năm 2022, quy mô kinh tế của Hưng Yên đã đứng thứ 16 trong cả nước và thứ 7 trong vùng Đồng bằng sông Hồng; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn hằng năm đạt 7,9%/năm. Bên cạnh những lợi thế, kết quả đạt được, tỉnh Hưng Yên vẫn còn một số khó khăn, thách thức cần giải quyết như GRDP đầu người của Hưng Yên vẫn ở nhóm thấp, đứng thứ 6/11 tỉnh, thành. Diện tích tỉnh Hưng Yên nhỏ, mật độ dân số lớn, tài nguyên khoáng sản ít. Độ mở và tính liên kết của nền kinh tế chưa tương xứng với vị trí chiến lược nằm trên các hành lang kinh tế lớn, kết nối phát triển với Thủ đô Hà Nội trên nhiều lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh, hạ tầng công nghiệp, dịch vụ; nguồn nhân lực trình độ, năng suất lao động thấp; quá trình xuất cư khá lớn dẫn đến hiện tượng “chảy máu chất xám”. Thu hút vốn đầu tư, bao gồm đầu tư nước ngoài (FDI), chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi cho thu hút đầu tư; thiếu vắng những dự án lớn, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ chất lượng cao. Việc sử dụng đất chưa thật sự tiết kiệm và hiệu quả; tình trạng ô nhiễm môi trường đang là thách thức song hành cùng quá trình phát triển kinh tế; các khu công nghiệp tiếp tục tăng thêm sẽ là thách thức lớn đối với vấn đề bảo vệ môi trường, tạo áp lực lớn cho hạ tầng và sự khó khăn trong việc bảm đảm anh ninh trật tự, an toàn xã hội.

Do đó, để giúp tỉnh Hưng Yên có bản quy hoạch có chất lượng tốt nhất, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các thành viên, ủy viên phản biện Hội đồng thẩm định và các đại biểu dự họp cho ý kiến tập trung vào các yếu tố chính như sự phù hợp với Nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Quy hoạch; Việc tích hợp các nội dung đề xuất của các sở, ban, ngành và UBND thành phố và cấp huyện đưa vào nội dung quy hoạch tỉnh Hưng Yên; Sự phù hợp của nội dung quy hoạch với quy định tại Điều 20, Điều 21 và Điều 27 Luật Quy hoạch về nội dung quy hoạch tỉnh, đặc biệt là về các vấn đề vị thế, vai trò của tỉnh đối với vùng, quốc gia, xác định các “điểm nghẽn” phát triển và tiềm năng, lợi thế, cơ hội của tỉnh trong kỳ quy hoạch; Quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển của tỉnh; Các ngành ưu tiên và các định hướng mới tạo đột phá phát triển; Tổ chức phân bố không gian của tỉnh trong kỳ quy hoạch; Phân bổ nguồn lực và giải pháp thực hiện quy hoạch. Cho ý kiến đối với Kết quả đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Hưng Yên và dự thảo Báo cáo thẩm định do Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chuẩn bị và gửi xin ý kiến tại phiên họp này.

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Phiên họp, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, là công cụ quản lý nhà nước hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy, Quy hoạch tỉnh Hưng Yên được xây dựng với mục tiêu phấn đấu cao trên tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị để vươn lên trở thành tỉnh mạnh trong khu vực và cả nước, phấn đấu đến năm 2037 Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh Hưng Yên đã xác định 5 quan điểm, mục tiêu phát triển trong định hướng quy hoạch, đó là: (1) Phát triển dựa vào khai thác các lợi thế về vị trí địa lý của tỉnh; (2) Phát triển nhanh, tạo bước đột phá trên cơ sở thu hút các nhà đầu tư lớn, hình thành các khu chức năng quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại; (3) Phát triển bền vững, bao trùm, gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế. (4) Phát triển Hưng Yên theo hướng đô thị xanh, thông minh, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, từng bước phát triển hài hòa các tiểu vùng của tỉnh. (5) Phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã bám sát các quy định của pháp luật, nhiệm vụ của lập quy hoạch, tập trung toàn bộ nguồn lực, trí tuệ để lập quy hoạch tỉnh, đã tổ chức nhiều Hội nghị để thảo luận về lập quy hoạch, dự báo xu hướng phát triển, đưa ra các giải pháp mang tính khả thi cao. Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, tỉnh Hưng Yên luôn chắt lọc, lắng nghe, mong muốn nhận được nhiều ý kiến góp ý sát với thực tiễn của địa phương của các các đại biểu để tỉnh Hưng Yên có bản quy hoạch có chất lượng tốt nhất.

Ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã trình bày Báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch. Theo đó, mục tiêu tổng quát, tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh có trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước; theo hướng trở thành một đô thị thông minh, xanh, môi trường sống tốt ; có mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội từng bước hiện đại; công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước; đời sống nhân dân được nâng cao; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, các-bon thấp; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng được tăng cường. Đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố thông minh, giàu đẹp, kết cấu hạ tầng hiện đại, xã hội phát triển hài hòa, có bản sắc văn hóa riêng, môi trường có chất lượng tốt, trong lành và an toàn. Hưng Yên chuyển từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào các yếu tố cơ bản (lao động chi phí thấp, tài nguyên thiên nhiên, chế biến thô) sang nền kinh tế định hướng hiệu quả (nền kinh tế có khả năng sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến, dựa trên lao động có kỹ năng, hiệu quả cao) trong giai đoạn 2021-2030 và sang nền kinh tế định hướng đổi mới sáng tạo (nền kinh tế có khả năng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo với công nghệ tiên tiến hàng đầu) trong thời kỳ 2031-2050.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng YênTrần Quốc Văntrình bày Báo cáo. Ảnh: MPI

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm đó là (1) Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút các nhà đầu tư lớn xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch, khu đại học... (2) Huy động các nguồn lực đầu tư mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn tỉnh. (3) Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. (4) Chuyển đổi cơ cấu lao động, đào tạo lao động có kỹ năng, tạo việc làm với thu nhập khá. (5) Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng cho phát triển KT-XH của tỉnh. (6) Bảo vệ môi trường sinh thái; cải thiện, giảm ô nhiễm môi trường nặng tại các dòng sông, các khu vực tập trung doanh nghiệp công nghiệp, ô nhiễm môi trường ở nông thôn, làng nghề...

Phiên họp đã nhận được ý kiến nhận xét của các chuyên gia, ủy viên phản biện và ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng thẩm định và đại biểu đến từ các bộ, ngành tham dự. Trong đó, các ý kiến cho rằng muốn phát triển vững mạnh, Hưng Yên cần xác định rõ được các tiềm năng riêng có, các thế mạnh khác biệt và nổi trội; đặc biệt trong bản quy hoạch phải có cách tiếp cận mới, tư duy mới, mở rộng tầm nhìn phát triển và đưa ra lộ trình thực hiện rõ ràng. Phát triển phải có trọng tâm, trọng điểm; dựa trên liên kết vùng để tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy kinh tế và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển với các tỉnh dẫn đầu vùng.

Trên cơ sở ý kiến nhận xét của các thành viên, ủy viên Hội đồng thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đã có ý kiến phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến của Hội đồng thẩm định để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hưng Yên theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Kết luận Phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nghiêm túc quy trình lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Nội dung quy hoạch đã thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới và khát vọng phát triển của tỉnh; thể hiện được sự liên kết và đồng bộ giữa định hướng phát triển của tỉnh và việc sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội. Về cơ bản, nội dung Quy hoạch tỉnh Hưng Yên đã đáp ứng yêu cầu quy định của Luật Quy hoạch; đồng thời, kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch cơ bản đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hội đồng thẩm định đã thảo luận và biểu quyết bằng Phiếu đánh giá thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hưng Yên với kết quả 100% Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hưng Yên với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: MPI

Để sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiêm túc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hưng Yên theo ý kiến tham gia thẩm định của các Bộ, ngành, ý kiến của các chuyên gia phản biện, ý kiến của các chuyên gia tại Hội nghị tham vấn về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và kết luận của Hội đồng thẩm định tại Báo cáo thẩm định; tập trung làm và giải trình một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch như vị thế, vai trò của tỉnh là nơi bố trí các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và chia sẻ gánh nặng về hạ tầng cho sự phát triển một số lĩnh vực về kinh tế, xã hội của Thủ đô; có lợi thế về hạ tầng giao thông (tuyến đường sắt kết nối trực tiếp với Hà Nội và đường bộ kết nối. chú trọng phát triển các ngành công nghiệp hiện đại như điện tử, tin học, ô tô, thiết bị điện, năng lượng, ....; chú trọng phát triển kinh tế số, đô thị theo hướng thông minh, bền vững; phát triển các ngành du lịch, bất động sản, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ y tế, giáo dục - đào tạo, khai thác tối đa lợi thế, tính cạnh tranh đô thị mà tỉnh có được, trở thành trung tâm cung ứng các dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao cho vùng Nam sông Hồng. Chú ý triển các ngành công nghiệp như công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp điện tử, công nghiệp hóa dược, phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo; cân nhắc bổ sung ngành dệt may là một trong những ngành công nghiệp chủ lực của Hưng Yên khi tỉnh là một trong những địa phương có hạ tầng công nghiệp khá hoàn chỉnh. Nhấn mạnh về định hướng phát triển mới cho việc tăng cường liên kết vùng, việc lựa chọn phương án phát triển không gian theo mô hình “mạng lưới”, đa cực tích hợp, gắn kết 02 vùng, 02 hành lang, 05 trục phát triển. Về nguồn vốn đầu tư, cần tính toán, cân đối khả năng huy động nguồn lực, đặc biệt là vốn đầu tư để đảm bảo tính khả thi của quy hoạch khi thực hiện. Cần đưa ra giải pháp thúc đẩy các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong phát triển trên cả 3 khu vực công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ. Đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu trong Báo cáo Quy hoạch tỉnh Hưng Yên và hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hưng Yên. Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hưng Yên trên cơ sở tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến tham gia thẩm định và Báo cáo thẩm định theo quy định. Hoàn thiện hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp nội dung với Báo cáo Quy hoạch tỉnh Hưng Yên./.


https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2023-8-31/Phien-hop-Hoi-dong-tham-dinh-Quy-hoach-tinh-Hung-Yerxggj.aspx

    Tổng số lượt xem: 2555
  •