Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/07/2019-14:35:00 PM
Số ký hiệu: 8614/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành: 03/12/2018
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030


File đính kèm:
181203_Dong_Thap.pdf
    Tổng số lượt xem: 691
  •