Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 10/05/2024-09:54:00 AM
Số ký hiệu: 3109/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành: 24/04/2024
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hướng dẫn cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu Hồ sơ quy hoạch lên Cổng thông tin quy hoạch quốc gia


File đính kèm:
3109.pdf
    Tổng số lượt xem: 143
  •