Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 06/07/2023-22:40:00 PM
Số ký hiệu: 5145/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành: 03/07/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Văn bản số 5145/BKHĐT-QLQH ngày 03/7/2023 về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 và đánh giá sơ bộ việc thực hiện Luật Quy hoạch, các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch


File đính kèm:
5145_-_Yeu_cau_bao_cao_thuc_hien_NQ_61_va_danh_gia_so_bo_thuc_hien_Luat_Quy_hoach.pdf
230625_-_De_cuong_bao_cao_thuc_hien_NQ_61_-_Bo_nganh.doc
230625_-_De_cuong_bao_cao_thuc_hien_NQ_61_-_Dia_phuong.doc
230625_-_Phu_luc_cac_mau_bieu_bao_cao_thuc_hien_NQ61.doc
230625_-_Van_ban_gui_cac_Bo_va_Dia_phuong_bao_cao_thuc_hien_NQ61.doc
    Tổng số lượt xem: 723
  •