Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 14/02/2022-12:19:00 PM
Số ký hiệu: 8799/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành: 13/12/2021
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Văn bản gửi thông tin Báo cáo Quan điểm, mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vực vùng Trung du miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
VB-8799-(2021)-BKHDT-DinhhuongPTvungTDMNPB.signed.pdf
    Tổng số lượt xem: 489
  •